Case: Insero

Nu kan hele organisationen reagere proaktivt, for efter kurset er vi på sikrere grund ift. at håndtere et sygdomsforløb godt.

Insero

Et ønske om at have ”langtidsfriske” medarbejdere og en forståelse af at hele organisationen spiller en rolle, når vi taler om god trivsel og forebyggelse af sygefravær gjorde, at den videntunge virksomhed Insero A/S i 2018 afviklede to kursusforløb om trivsel og om at være i balance i arbejdet.
Det ene kursusforløb var målrettet alle medarbejdere, og det andet var for alle ledere.

Rekrutterings- og HR-chef, Cecilie Højland Strøbech ved Insero deler her sin oplevelse af, hvad kurserne har betydet for Insero.

Langtidsfriske medarbejdere i stedet for stress og udbrændthed
Vi havde haft et par langtidssygemeldinger og erkendte, at vi ofte opdagede udmatningstegn for sent. Derfor valgte vi at sætte fokus på trivsel og på, hvordan vi kunne bevare energien og engagementet hos vores medarbejdere. Vi prioriterede derfor at sætte spot på, hvordan vi som medarbejdere er ”langtidsfriske” i stedet for kun at fokusere på stress og udbrændthed.
Hele organisationen spiller en rolle i forebyggelsesopgaven. At håndtere stress er altid en ledelsesopgave, men vi er af den klare overbevisning, at alle vores medarbejdere kan hjælpe med at se og agere på tegn på udbrændthed og stress, så vi kan sætte tidligt ind. Derfor var det vigtigt at sætte ind med viden og værktøjer både i vores lederteam og blandt medarbejderne.

I dag er det at reagere på sygdomstegn en fælles opgave
Efter kurserne er vi blevet bedre til at passe på hinanden og prikke til hinanden med gode og åbne spørgsmål. Vores håb er, at det er blevet nemmere for en kollega at spørge ind til en anden, hvis man ser, at vedkommende er under pres. På den måde kan vi reagere proaktivt og ikke, når det er for sent.
Vi havde i forvejen et godt beredskab til at håndtere stress, men vi er fremover alle på mere sikker grund i forhold til at håndtere et sygdomsforløb godt.
Det betyder, at vi har fået et større fælles beredskab, så det at reagere på sygdomstegn nu betragtes som en fælles opgave og ikke blot lederens opgave.

Ny viden, værktøjer og forebyggelse
Det er relevant at igangsætte et kursusforløb, som det vi har været igennem, når man trænger til viden om, hvad stress er, og om hvordan man håndterer sygdomsforløb. Men også når man har brug for, at alle i organisationen har fokus på trivsel, så det ikke bare er en ledelsesopgave at spotte udsatte medarbejdere. Vi har alle et ansvar for at støtte op om et sundt arbejdsmiljø. Det gør vi ved at turde gå åbent og proaktivt ind i at løse opgaven.
Man kan også bruge kurset forebyggende. Vi ville gerne give medarbejderne gode værktøjer til at holde balancen og gribe spidsbelastningsperioder an. Alle medarbejdere har nu fået teknikkerne i, hvordan de håndterer perioder med pres – eller guider kolleger, de oplever som pressede.
Vi havde ikke mange tilfælde af stress, men vi har en masse kloge, resultatorienterede og selvkørende medarbejdere, og dem vil vi gerne holde på i lang tid. Det gør vi blandt andet ved at sikre, at de har overskud og føler sig i balance. Det understøtter trivslen - og giver os glade kunder i den sidste ende.

Fakta: Insero A/S har siden 2015 udviklet innovative, digitale løsninger til optimering af energiforbrug og indeklima i større bygninger fra deres domicil i Horsens.

Her kan du læse mere om indholdet på de to kurser:

Indhold på kurset til medarbejderne:

 • indsigt i hvad stress og udbrændthed er
 • værktøjer til at arbejde med sig selv i perioder med pres, fx via mindfulness og afprøvning af øvelser i praksis
 • drøftelser med kolleger: Hvornår er en kollega under pres? Hvornår skal jeg reagere som kollega? Hvad gør jeg? Hvad bør jeg gøre i forhold til vores ledelse
 • drøftelser om arbejdsliv, balancer, stressorer, prioriteringer i hverdagen m.m. Og også om at det kan være dejligt at have travlt – og give sig selv lov til at have travlt
 • hjemmeopgaver, som vi reflekterede over sammen

  Indhold på kurset til lederne:
 • værktøjer og indsigt i hvad stress er, og hvad der sker, når man går ned med stress
 • lære at spotte faresignaler
 • drøftelser af hvad vi kan/skal som ledere – herunder ansvar, hvornår man som leder intervenerer, og hvordan man griber det an
 • viden om hvordan kam kan designe processen, når medarbejderen er klar til at komme tilbage på arbejde
 • lære ikke at være berøringsforskrækkede ift. at gribe ind med empati og værktøjer
 • drøftelse af egen rolle som leder: hvordan er vi selv rollemodel i en travl hverdag fyldt af medarbejdere, der tager ansvar for at skabe resultater og gerne vil præstere.
 • fokus på at vi også selv skal være langtidsfriske og have overskud i hverdagen