Case: Kamstrup

En psykologordning er det professionelle beredskab

Kamstrup-1

Muligheden for at sende medarbejdere til psykolog ved CRECEA er for Kamstrup som at have en god forsikring. Man tænker ikke nødvendigvis over forsikringen i hverdagen, men når man har brug for den, skal den virke og være professionel.

Kamstrup – som er en af verdens førende leverandører af intelligente løsninger til energi- og vandmåling - har i en lang årrække benyttet sig af at sende medarbejdere til individuelle samtaleforløb ved CRECEAs psykologer.

Michael Stubbe er HR Chef i Kamstrup, og han fortæller, at de har psykologordningen i erkendelsen af, at i en så stor virksomhed som Kamstrup, kan der være problemstillinger, som de ikke selv kan løse, og i de tilfælde indkalder de eksperterne. Desuden er ordningen for lederne en sikkerhed for, at de griber de medarbejdere, der har et særligt behov, for de ved, de har et sted at gå hen med de svære problemstillinger og udfordringer.

Michael Stubbe uddyber endvidere: 

Det mangeårige samarbejde med CRECEA gør, at konsulenterne i CRECEA kender Kamstrup rigtig godt. Når vi tilbyder en medarbejder et samtaleforløb med en psykolog i CRECEA, så kender psykologen den type af medarbejdere, vi har ansat. De kender de særlige udfordringer, vi har i vores type virksomhed, og det betyder, at samarbejdet med CRECEA er af meget høj kvalitet. Det er et fortroligt samarbejde, hvor jeg og de andre ledere i Kamstrup trygt læner os op ad psykologernes professionelle kompetencer, og de råd de giver os. Jeg ved ikke, om vores medarbejdere kommer hurtigere tilbage fra en sygemelding fx på grund af stress, men jeg er helt sikker på, at de kommer bedre tilbage på arbejde. Og det er jo det afgørende”.

Et samtaleforløb ved CRECEA

Et typisk samtaleforløb ved CRECEA har en ramme på 5 samtaler, hvorefter psykologen og medarbejderen gør status og vurderer, om der er behov for flere samtaler.

Når det giver mening, og hvis medarbejderen ønsker det, afholder CRECEAs psykologer også statussamtaler med den pågældende medarbejder og dennes leder. Et sådant møde hjælper både medarbejder og leder i processen med at få en medarbejder godt tilbage på arbejde efter en sygemelding eller til at få en medarbejder til at komme tilbage på fuld tid i det rette tempo.

CRECEAs psykologer Tine Ravn Holmegaard og Daniel Maersk, som afholder samtaleforløb med Kamstrups medarbejdere, fremhæver, at Kamstrup er gode til at henvende sig, inden det går rigtig galt. Og det er vigtigt. For henvender man sig som leder i tide angående en medarbejder, der fx er på vej til at blive stressramt, så er der faktisk rigtig gode muligheder for at forebygge, at medarbejderen bliver rigtig syg. Hvorimod hvis man venter og udsætter at handle, så kan det blive meget sværere at få en medarbejder tilbage i arbejde igen. "Desuden oplever vi", siger Tine og Daniel, "at både HR og ledere i Kamstrup er meget aktive i arbejdet med, at få deres medarbejdere så godt som muligt tilbage, og det er jo en vigtig forudsætning for et vellykket forløb. Når de også er aktive, så virker det”.