Case: Lokalcenter Rosengård

Før troede vi, at vi skulle løse alle APV-problemer på én gang. Nu løser vi de relevante

Lokalcenter rosengårdenBillede

Årshjulet udstikker kursen, så jeg ved, at vi ikke skal lave alt på én gang

Ordene er Mette Honorés.

Mette er forstander på Lokalcenter Rosengård i Odense.

Lokalcenter Rosengård er et plejecenter med mere end 120 ansatte.

Mette har arbejdet på Lokalcenter Rosengård i 29 år som økonomiansvarlig, og for nylig er Mette blevet forstander. Dermed er det også først nu, at Mette skal forholde sig til arbejdsmiljø på et niveau, hvor hun er den ansvarlige. Tidligere har hun ”bare” svaret på APVen som medarbejder, og hjulpet med administrative opgaver, men nu skal hun være sikker på, at de både lever op til kravene i lovgivningen og forbedrer arbejdsmiljøet i hverdagen. Det er en helt anden opgave, fortæller hun.

Arbejdsmiljø fylder meget på et sted som Lokalcenter Rosengård, og det har det altid gjort. Men det er ikke altid, at de har arbejdet lige struktureret.

Mette fortæller, hvordan APVen for år tilbage stod printet på papir i mapper ude på de forskellige afdelinger, hvor medarbejderne kunne være usikre på, om alt var opdateret, og det var svært at have et fuldkomment overblik.

Sådan er det ikke mere.

For 3 år siden begyndte Lokalcenter Rosengård at arbejde efter en ny APV model: den kontinuerlige APV model.

Læs CRECEAs guide til den kontinuerlige APV

På Lokalcenter Rosengård foregår det sådan her:

Overordnet set arbejder de efter et 3-årigt årshjul, som sikrer, at de i løbet af perioden kommer rundt om alle områder af arbejdsmiljøet.

Her ser du et eksempel på et årshjul:

1-årig apv

I praksis gennemgår de ALLE områder på Lokalcentret ud fra en tjekliste, så de ved, at alle arbejdsmiljøfaktorer er kortlagt.

Når de i gennemgangen eller runderingen møder nogle arbejdsmiljøproblemer, opretter de handlingsplaner med det samme.

På den måde er arbejdsmiljøet noget, de arbejder kontinuerligt, og ikke kun hvert 3. år, når der lovmæssigt er krav om en ny APV-runde.

For Mette er det at kunne følge en tjekliste helt afgørende, for som hun siger:

Jeg ved endnu ikke så meget om arbejdsmiljø, og jeg er helt ny, men systemet og den her måde at arbejde på gør, at jeg føler mig helt tryg alligevel. Tjeklisten hjælper og støtter mig. Den fortæller, hvad jeg skal kigge efter og lægge mærke til inden for hvert område. Når jeg har været den igennem, så ved jeg, at vi er på det niveau, der er krævet af os. Jeg ved, at det er godt nok. Derudover giver metoden et overblik, som er baggrunden for en meget bedre prioritering af vores arbejdsmiljøproblemer. Nu har vi et overblik, der gør, at vi bliver realistiske – at vi prioriterer realistisk både ift. tid og økonomi. Nu ved vi, at vi arbejder med de rigtige ting”.

Arbejdstilsynet på besøg
At være på det rigtige niveau kom også Mette til gode, da de i vinter pludselig fik besøg af Arbejdstilsynet. Et sådan besøg kan måske gøre selv den mest garvede lidt nervøs, så hvordan kan det ikke være, når man er helt ny i arbejdsmiljøverden?

Men med den nye løbende APV-model var det nemmere og mere overskueligt at forklare APV, og hvordan de arbejder med det. Hun fortalte om systemet med årshjul, tjeklister, runderinger og handleplaner. Og tydeligt tilfreds afslutter hun vores samtale: ”det var da bare så tjekket”.

Læs mere 
Er det din opgave at planlægge næste APV proces, og har du brug for inspiration, anbefaler vi vores praktisk kursus i APV.

Læs mere om CRECEAs kursus i APV