Case: Malteriet

På byggeriet Malteriet blev sikkerheden koordineret med det resultat, at byggepladsen fungerede, og sikkerheden var i orden

Malteriet-1

Bygherren ved et stort byggeri ved Malteriet i Horsens valgte at bruge CRECEA som sikkerhedsrådgiver, og der viste sig at være flere fordele ved, at sikkerheden kom udefra.

Sikkerhedsrådgiveren på et byggeri er i langt de fleste tilfælde identisk med totalentreprenøren, men da Andelsboligforeningen Beringsgården skulle bygge 45 ungdomsboliger ved Malteriet i Horsens valgte foreningen CRECEA til at koordinere sikkerheden. 

Vi kendte CRECEA fra en tidligere renoveringsopgave, hvor vi hyrede CRECEA ind, da vi fik et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi sikkerhedsarbejdet ikke blev gjort godt nok. CRECEA hjalp med at stable sikkerheden på benene, det fungerede godt, og derfor var det naturligt for os at vælge dem til dette byggeri,” fortæller Gunnar Sørensen, der er forretningsfører i Andelsboligforeningen Beringsgaard.

 Som bygherre er det min interesse, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå ulykker. Og når vi selv hyrer den sikkerhedsansvarlige, er vi sikre på, at han er 100 pct. vores mand,” siger han.

Runderinger hver uge
Bygningsingeniør Erling Bitsch Hansen fra CRECEA var tovholder på opgaven. På planlægningssiden gennemgik han indledningsvis byggeriet, analyserede, hvilke kritiske faser, der måtte være, og planlagde sikkerheden, og de forskellige underentreprenøres arbejde ud fra dette.

Rent praktisk deltog Erling Bitsch Hansen derefter i - og ledede - sikkerhedsmøderne på byggepladsen hver 14. dag, og hver uge gennemførte han runderinger på byggepladsen.

Han holdt øje med, om punkterne fra tidligere møder og runderinger var blevet løst og tog fat i nye opståede problemer. Og Erling Bitsch Hansen tog dialogen med totalentreprenøren, underentreprenørerne og de enkelte håndværkere om de problemområder, han observerede.

Jeg oplevede i begyndelsen, at nogle entreprenører skulle vænne sig til at acceptere, at sikkerhedsrådgiveren kom udefra. Men efterhånden som byggeriet skred frem, kunne de se, at vi alle arbejdede for den samme interesse, nemlig at byggepladsen skal fungere og sikkerheden skal være i orden,” siger Gunnar Sørensen.

 ”Ikke så tosset”
Han mener faktisk, at der har været flere fordele ved, at sikkerheden kom udefra. Arbejdet på byggepladsen var nemmere, fordi der bliver ryddet bedre op, og arbejdet bliver tilrettelagt bedre: ”Nogle af underentreprenørerne har sagt til mig, at det var måske ikke så tosset med en sikkerhedsrådgiver udefra, fordi det har givet et bedre flow i processen, og der har været mindre spildtid. Desuden har de oplevet mere arbejdsro til de opgaver, der var forbundet med risiko, fordi de var planlagt på forhånd, så der ikke var andre håndværkere, end dem der skulle løse den pågældende opgave,” siger Gunnar Sørensen.

Byggeriet fik ingen besøg af Arbejdstilsynet, men da 3F’s ”Jobpatruljen” kom forbi for at kontrollere, at overenskomst og arbejdsmiljøloven blev overholdt for de unge medarbejdere, havde patruljen ingen anmærkninger.