Case: Marel A/S

Arbejdsmiljøet blev indtænkt allerede i planlægningen af det nye storrumskontor. På den måde blev det nye kontor så gennemtænkt som muligt

Marel-1

Hos virksomheden Marel A/S tænkte man arbejdsmiljøet ind allerede i planlægningen af et nyt storrumskontor. Det har været en gevinst på alle områder.

De sidste skriveborde er endnu ikke sat på plads i det nyindrettede storrumskontor hos virksomheden Marel i det nordlige Aarhus. Alligevel kan fabrikschef Kristian Laursen allerede med sikker stemme konkludere, at udgiften til at få to konsulenter fra CRECEA til - inden ombygningen - at rådgive om blandt andet belysning, indretning, støj og ventilation allerede har tjent sig ind:
Jeg har taget højde for mange ting, og samtidig har jeg sparet penge på at få konsulenternes rådgivning. Det er jeg ikke i tvivl om”, siger han. 

Marel producerer maskiner til fødevareindustrien og har omkring 200 ansatte. Da man besluttede, at omkring 25 af de kontoransatte, som tidligere havde hver deres kontor, skulle samles i et storrumskontor, var Kristian Laursen bevidst om, at der skulle arbejdsmiljørådgivning til allerede i planlægningsfasen.

To specialer
I ledelsen ønskede de et storrumskontor for at få glæde af den synergi, der er ved, at folk sidder sammen og kan kommunikere bedre, når de sidder i samme kontor. Men de var også bevidste om, at der kan være nogle udfordringer ved storrumskontorer, og dem ville de imødekomme ved at få CRECEAs viden ind over. De havde tidligere været gennem et lageroptimeringsprojekt, hvor det havde stor værdi, at de tænkte på arbejdsmiljøet i planlægningsfasen.

Fra CRECEA blev opgaven besat af en ergoterapeut og en ingeniør, da indretningen af et storrumskontor både handler om indretning og pladsforhold og om blandt andet støj og ventilation.

Mange spørgsmål
Konsulenterne gennemgik det nye lokale sammen med Kristian Laursen og arbejdsmiljørepræsentanterne, og konsulenterne stillede en række spørgsmål, som satte tankerne i gang. De spurgte f.eks. om, hvordan logistikken var i huset, hvordan man typisk går rundt til hinanden, og om nogle personer havde det godt med at sidde livligt midt i det hele, mens andre hellere vil have et roligt hjørne.

Konsulenterne fra CRECEA kom derefter med en række anvisninger og råd til indretningen. Det handlede blandt andet om bordenes placering i forhold til vinduer, i forhold til hinanden og i forhold til husets logistik. Om hvor meget plads hver medarbejder skal have ved bordet, og om hvordan man kan reducere generne fra støj. På Marel er man nu i gang med indretningen af storrumskontoret, og de første medarbejdere er rykket ind.

Det er blevet godt, fordi det er gennemtænkt så meget, som det overhovedet kan være. Konsulenterne trak på en masse erfaringer, som fik os til at tænke os om, og som kom os til gode”, siger Kristian Laursen, der er meget tilfreds med processen. Endvidere siger han: “Det har haft en stærk signalværdi i hele organisationen, at vi har haft en konsulentvirksomhed inde over, som har erfaring fra at indrette storrumskontorer andre steder. Det har været med til at skabe en positiv indstilling til projektet, at medarbejderne har vidst, at konsulenterne ville tage højde for alle de ting, som kan være en udfordring, når medarbejderne nu skal til at arbejde i et storrumskontor”.

FAKTA

  • Marel leverer systemer og maskiner til kød-, fisk- og fjerkræindustrierne
  • Virksomheden har ca. 200 ansatte på adressen i Aarhus