Case: Materialegården Hedensted Kommune

Øget kendskab til personlighedstyper løste konflikt mellem to medarbejdere

Konflikt_heste_960

Hvad kan man gøre som chef, når to meget forskellige medarbejdere, der er afhængige af hinanden i opgaveløsningen, ikke længere kan samarbejde?

Den problematik stod Ole Klidbo Madsen, leder af Materialegården i Hedensted Kommune i.

Ole vidste godt, at han havde sammensat et team med to medarbejdere, der var meget forskellige, men han havde håbet, at de ville kunne udnytte hinandens potentiale og dermed drage fordele af deres forskellige kompetencer.

Sådan gik det bare ikke.

Til gengæld vidste Ole også, at han havde at gøre med to meget dygtige medarbejdere, som han ikke ville miste, og derfor flyttede han den ene medarbejder til en anden afdeling, så de kun havde et minimalt samarbejde.

Ole fornemmede dog, at samarbejdsproblematikken ikke var løst, og at han gerne ville sikre en holdbar løsning for de to medarbejderes samarbejde.

Derfor kontaktede han CRECEAs arbejds- og organisationspsykolog Tine Bødker Grynnerup.

Tine indledte et kort forløb med de to medarbejdere. Da Tine havde talt med dem begge og havde fået en forståelse for konflikten, introducerede hun dem for viden om forskellige personlighedstyper, og på den måde fik de to medarbejdere øjnene op for dels deres egen personlighedstype og dels kollegaens personlighedstype. Og ikke mindst fik de forståelse for, at forskellige personligheder handler forskelligt, og selvom man er ser opgaver forskelligt, kan man godt være dygtig til at udføre sit arbejde. 

Ole forklarer forskelligheden således: ”Den ene medarbejder er fx meget fokuseret på lovgivning, og tager udgangspunkt i lovgivningen som det primære, hvor den anden mere er mere pragmatisk og tænker, lad os se, hvad der er brug for.
Efter forløbet med Tine har de fået en bedre forståelse af hinanden, og de ved, at de accepterer hinanden, når de samarbejder. Det er afgørende”.

Vil du lære at løse konflikter blandt medarbejdere - uden at være konfliktmægler?

Så har CRECEA et kursus, som er målrettet rollen som arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, hvor du træner dine evner og bliver bedre til at løse konflikter blandt kolleger.

På kurset får du viden, redskaber og træning i at håndtere konflikter blandt kolleger, så de ikke kommer til at fylde så meget på arbejdspladsen, og i stedet bliver løst.

Her læser du mere om kurset.