Case: Medtronic

De søgte - og fik - et redskab til at forstå, hvilke årsager der kan medvirke til arbejdsrelateret stress

Medtronic_960

Den forskningsbaserede DPQ trivselsundersøgelse gav HR og ledelse i Medtronic viden til at forstå de bagvedliggende årsager til medarbejdernes svar i en APV-undersøgelse, og nu har de et afsæt for organisationens videre arbejde

 

Da Medtronic tidligere på året gennemførte den lovpligtige APV og fik besvarelser der indikerede, at stress-niveauet i organisationen var højt, ønskede HR og ledelsen at forstå, hvad de bagvedliggende årsager var for resultaterne.

Til forskel fra mange andre klassiske trivselsundersøgelser, som blot spørger, om man føler sig stresset, ønskede Medtronic en undersøgelse, som kunne give dem mere viden og større forståelse af medarbejderens svar. De ønskede at forstå de bagvedliggende årsager til medarbejdernes svar. Og de ønskede at forstå, hvilke årsager der kan medvirke til arbejdsrelateret stress. Desuden ønskede de, at resultaterne af undersøgelsen var så konkrete, at de kunne danne grundlag for fremtidige indsatser.

Derfor valgte Medtronic at gennemføre en DPQ trivselsundersøgelse, hvor man gennem 87 spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø kommer så tæt på virkeligheden, som en spørgeskemaundersøgelse kan komme.

HR Business Partner, Denmark Kristian Kaas fortæller om sin oplevelse med at gennemføre undersøgelsen:

”Vi er en videnstung virksomhed, og i en virksomhed som vores er det afgørende, at metoden er videnskabeligt forankret. At spørgsmålene er udarbejdet af Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø og forskningsmæssigt er defineret som dem, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø, giver os sikkerhed for, at det er en undersøgelse og nogle resultater, vi kan regne med. Nu ved vi, hvor vi skal sætte ind, og vi ved hvor vi skal dedikere vores fokus. Hvis man som virksomhed ønsker at komme tættere på og forstå det psykiske arbejdsmiljø i sin virksomhed, så vil jeg anbefale den her undersøgelse”.