Case: Netto Centrallager

God ergonomi og løfteteknik er vigtigt på Nettos lager

Morten Madsen_Netto

På Nettos centrallager uden for Aarhus pakker 150 medarbejdere varer på paller. Pallerne er fyldt med de ferske varer, vi forbrugere køber i Nettos butikker. Det er kød, frugt, grønt, ost og meget andet.  

Når pallerne pakkes har hver medarbejder mange løft af kasser, som vejer mellem 1 og 20 kg. Det kan selvsagt blive til mange kg i løbet af en arbejdsdag.

Derfor er det uhyre vigtigt, at medarbejderne fra starten lærer, hvordan de løfter korrekt, så de ikke kommer til skade eller blive slidte, men bliver ved med at være glade for at komme på arbejde.

Undervisning i løfteteknik og ergonomi

Morten Madsen er arbejdsmiljørepræsentant på Netto Centrallager i Aarslev, og så underviser han også sine kolleger i løfteteknik.

I 10 år har han arbejdet ved Nettos centrallager, og i alle år har han beskæftiget sig med arbejdsmiljø og sikkerhed – med et særligt fokus på ergonomi og løfteteknik.

To gange om måneden underviser han sine kolleger i at løfte og passe på sig selv i dagligdagen, og i den forbindelse følte han, at han manglede viden og redskaber til undervisningen.

Derfor meldte han sig til CRECEAs uddannelse som ergonomiambassadør.

Her i huset ved vi, at god ergonomi og god løfteteknik er vigtigt. Nu har jeg fået en helt anden tilgang, nye værktøjer og viden, og derfor kan jeg med stor selvsikkerhed forklare mine kolleger, hvor og hvordan de skal passe på, og jeg kan meget bedre sige til dem, at de skal tænke sig om, når de løfter”, fortæller Morten.

På uddannelsen har han fået den basale viden, han følte, han manglede. Det var den helt grundlæggende viden og forståelse, som nu giver ham rygstødet til at kunne forklare sine kolleger om de ergonomiske sammenhænge, og hvad belastningerne gør ved kroppen:

Nu kan jeg meget bedre hjælpe dem, for jeg er blevet meget mere selvsikker i opgaven. Jeg har en viden nu, som jeg slet ikke havde før”, forklarer han.

Ergonomiambassadør

En ergonomiambassadør kan være en vigtig ressource i forhold til at forebygger nedslidning og skader. Rollen kan varetages af en leder, en arbejdsmiljørepræsentant, eller en anden medarbejder med en særlig rolle i forhold til ergonomi. Kort fortalt er en ergonomiambassadør:

  • Uddannet til at kunne opdage ergonomiske udfordringer
  • En kollega med grundviden om, hvad man skal gøre for at komme ergonomiske udfordringer til livs
  • En medarbejder, der kan instruere kolleger i fx løfteteknik og arbejdsbevægelser
  • En sparringspartner for ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Cirka en gang årligt uddanner CRECEA nye ergonomiambassadører. Det foregår som en uddannelse, der forløber over tre dage. Her bliver du klogere på kroppen, lovgivningen, at løse ergonomiske udfordringer og i stand til at instruere og hjælpe kolleger i forhold til ergonomi.

Læs her, hvordan du bliver ergonomiambassadør