Case: Poul Pedersen

Kursus i førstehjælp skabte tryghed blandt medarbejderne

Poul_pedersem_foerstehjaelp-1

At kunne give kunstigt åndedræt, forbinde et sår og stoppe en ulykke er nyttigt for både en selv og ens kolleger, når man er ansat i byggebranchen.

Murer- og entreprenørfirmaet Poul Pedersen A/S, der løser byggeopgaver i hele Danmark, tilbød derfor i efteråret virksomhedens medarbejdere et førstehjælpskursus i samarbejde med CRECEA. Og for medarbejdere er der en tryghed i at kunne førstehjælp, hvis en kollega kommer til skade – og i at vide, at kollegerne kan førstehjælp, hvis man selv kommer ud for en ulykke. 
Medarbejderne har givet udtryk for, at de føler sig godt rustede til at bruge førstehjælpen i hverdagen. Det var et meget kompetent og værdifuldt kursus for os,” siger Jens Nickelsen fra Poul Pedersen A/S .
Det var CRECEAs sygeplejerske, der stod for det tre timers førstehjælpskursus, hvor medarbejderne lærte at vurdere en persons tilstand, om de mest almindelige ulykker og fik mulighed for at prøve at give hjertemassage og kunstigt åndedræt. Ligeledes blev medarbejderne introduceret i at bruge en hjertestarter. 
Og virksomheden har allerede nu besluttet, at medarbejderne skal have tilbud om førstehjælpskurser igen. 
Vi vil gøre det til en årlig tilbagevendende begivenhed at tilbyde kurset for hele tiden at have førstehjælpen opdateret og helt fremme på lystavlen,” siger Jens Nickelsen.