Case: Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune handler forflytninger om mere end løft. Det er også en helhedsorienteret service over for borgerne

Roskilde

I Roskilde Kommunes HR- og Arbejdsmiljøafdeling er de meget bevidste om, at en væsentlig del af kommunens arbejdsulykker opstår i forbindelse med plejeopgaver i hjemmeplejen og handicapområdet, ligesom de har erfaret, at de samme medarbejdere har større risiko for at blive nedslidte og melde sig syge pga. smerter og gener i kroppens led og muskler.

Derfor har Roskilde Kommune i adskillige år haft som mål at gøre forflytninger mere hensigtsmæssige for medarbejdere og borgere, og det arbejde har CRECEAs fysioterapeut Randi Riber rådgivet dem omkring.

Tilførsel af viden
Randi Riber forklarer, at medarbejderne ofte bliver udsat for belastninger, fordi de dels ikke benytter hensigtsmæssige forflytninger og hjælpemidler og dels ikke formår at etablere et hensigtsmæssigt samarbejde med borgeren eller de pårørende om forflytninger, hjælpemidler og hensigtsmæssig indretning af arbejdsstedet.
Det bunder selvfølgelig ikke i manglende vilje, men at medarbejdere simpelthen ikke har haft den tilstrækkelige viden om belastninger, forflytningsteknik og hjælpemidler. Derfor har vi i høj grad haft fokus på at øge medarbejdernes viden og give dem redskaber, som kan anvendes til formidling og til at forbedre samarbejdet mellem kolleger, ledelse og borgere om forflytninger,” fortæller Randi Riber.

En helhedsindsats der kræver specialistviden
Eva Gyldvig, som er arbejdsmiljøleder i Roskilde Kommune fortæller, at de har ønsket at arbejde med forflytninger på et niveau, hvor det ikke ”bare” har været et spørgsmål om at uddanne et passende antal forflytningsvejledere. I stedet har de ønsket at arbejde mere helhedsorienteret, så de også har opnået en mere ensartet service overfor borgerne. Det betyder, at de har haft behov for en særlig specialistviden om forflytninger og arbejdsmiljøloven, og det har CRECEA bidraget med som konsulent.

Fra udvikling af "tegneserier" til uddannelse af forflytningsvejledere
De har haft CRECEA til bl.a. at udvikle animerede ”tegneserier”, som kan formidle de forflytninger, der benyttes hos den enkelte borger. I et andet projekt er der udviklet en indretningsmodel, som inddrager borgere og pårørende i processen med at skabe hensigtsmæssige fysiske rammer, som understøtter hensigtsmæssige forflytninger. Som et mere klassisk tiltag er der uddannet et korps af forflytningsvejledere, som i samarbejde med kommunens ergo- og fysioterapeuter underviser og vejleder medarbejderne og arbejdsmiljøgrupperne om hensigtsmæssig arbejdsteknik, valg og brug af hjælpemidler og indretning af arbejdssteder.

Randi Riber er underviser på uddannelsesforløbet og sikrer, at forflytningsvejlederne får et godt kendskab til – og i praksis kan anvende - de udarbejdede materialer.

Ændring af en forflytningskultur
Eva uddyber ”Det tager lang tid at ændre en forflytningskultur, og der er adskillige forhindringer undervejs. Både ledernes, medarbejderes og borgernes vaner, holdninger og viden om forflytninger kommer i spil. For Roskilde Kommune er det derfor vigtigt, at der er sammenhæng i de indsatser, der gennemføres på forflytningsområdet, så både ledere, medarbejdere og borgere oplever, at der er en rød tråd i indsatser og projekter de involveres i. Det kan vi lykkes med ved at bruge CRECEA som rådgiver. På den måde sikrer vi os, at projekterne både er innovative, og at den røde tråd om, at forflytningerne skal være hensigtsmæssige for både borgere og medarbejdere, fastholdes.
Og vi kan se, at indsatserne hjælper. Desuden er de udviklede materialer så anvendelige, at kommunen flere gange har haft henvendelser fra andre kommuner, som ønsker at bruge materialerne.”