Case: Specialområdet UFH i Region Midtjylland

Konflikthåndteringskurser skabte en fælles tilgang til at håndtere og dæmpe konflikter og til at passe på sig selv i konfliktsituationer

UHF Region midt-1

Sådan håndterer vi de konflikter, der opstår med de unge. Sådan kan vi dæmpe dem, og sådan passer vi på os selv i konfliktsituationerne. Dette fik de 50 ansatte fra Specialområde Udviklingsforstyrrelser og Fysiske Handicap (UFH) i Region Midtjylland faste aftaler og rammer for, da de var på 2½ dages kursus i konflikthåndtering ved CRECEA.

Børnene og de unge i UFHs fire tilbud på Djursland er pga. psykisk sygdom, en svær opvækst eller andre årsager utilpassede, og der vil af og til opstå konflikter mellem dem og de voksne på stedet.  Og Lone Rolving, der er UFHs arbejdsmiljøkoordinator, valgte i samarbejde med ledelsen i efteråret 2013, at der skulle gøres en ekstra indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, der var under pres i flere afdelinger netop pga. voldsomme hændelser med unge.

Derfor kontaktede hun CRECEA for at udvikle et kursus, der passede til UFHs behov. 

Det har været rigtigt godt, og tilbagemeldingerne fra de ansatte lyder, at det er meget nyttigt at have fået en fælles viden om konflikter og den samme tilgang til de konflikter, der opstår på tilbud som vores,” fortæller Lone Rolving.

Forstod hverdagen
Hun var - sammen med ledere og medarbejderrepræsentanter - med i styregruppen, der i samarbejde med CRECEAs psykologer udviklede indholdet til kurset, så indholdet var nøjagtigt tilpasset den hverdag, de ansatte har. Indholdet blev også præsenteret for og diskuteret med medarbejderne inden kurserne blev afholdt.

Nogle var skeptiske over at skulle på skolebænken og var tvivlende over for, om underviserne virkelig kunne forstå vores hverdag og vide noget om, hvordan vores arbejde er. Men på møder inden kurserne fik oplægsholderne kvalificeret input på kurserne af medarbejderne, og det havde en god effekt, for der fik de ansatte en opfattelse af, at deres hverdag var blevet forstået.”

De 2 ½ kursusdage blev afholdt over flere gange, så de 50 medarbejdere var delt i mindre grupper. Men indholdet var det samme og bestod af en varieret blanding af teori, redskaber, øvelser og rollespil.

Medarbejderne fik flere vinkler på konflikterne. Bl.a. var det lærerigt at se skuespillere spille de konflikter, medarbejderne selv oplever i hverdagen, så de kunne se dem udefra. Og så var det nyttigt, at de fik nogle gode redskaber til at håndtere konflikter – og fik mulighed for at afprøve dem i praksis,” fortæller Lone Rolving.

Har selv en vigtig rolle
Ifølge Lone Rolving var det også meget brugbart for medarbejderne, at de i de teoretiske oplæg fik en større indsigt i, hvordan konflikter udvikler sig. Og ikke mindst indsigt i, at de voksne har en rolle og en indvirkning på, om en konflikt bliver optrappet eller nedtrappet.

Som med alle andre indsatser er det nu vigtigt for Specialområdet UFH at holde fast i at have fokus på håndtering af konflikterne og fortsat lære at de situationer, der opstår. Derfor har man fortsat fokus på principperne for konflikthåndtering på møder, hvor medarbejderne drøfter de situationer og konflikter, der har været om den enkelte unge, og hvordan de blev håndteret.

På den måde holder vi fast i de ting, vi har lært, og sikrer os, at vi også fremover har den samme tilgang til konflikterne,” siger Lone Rolving.