Case: Sygehus Lillebælt

Projekt om psykisk arbejdsmiljø nedbragte sygefraværet med 40 % og forbedrede trivslen på Infektionsmedicinsk afdeling på Sygehus Lillebælt

Sygehus Lillebælt-1

Sygefraværet er dalet med omkring 40 pct., trivslen er steget markant, og medarbejderne er blevet bedre til at hjælpe hinanden i en travl hverdag. Sådan lyder nogle af konklusionerne efter et projekt med fokus på det psykiske arbejdsmiljø, som CRECEA har gennemført på Infektionsmedicinsk Afdeling på Sygehus Lillebælt.

Vi er blevet meget bedre til at tilbyde hinanden hjælp, hvis vi kan se, at en kollega er presset, og vi er blevet bedre til selv at bede om hjælp. Og så taler vi meget pænere og har fået mere respekt for hinandens styrker og kompetencer,” lyder en af tilbagemeldingerne fra en medarbejder.

Projektet blev sat i gang på baggrund af et højt sygefravær og stor udskiftning blandt medarbejderne. CRECEA har i projektet bl.a. gennemført temadage for alle medarbejdere, hvor fokus har været på arbejdsgange og processer og viden om bl.a. stress, der er blevet indført kollegiale sparringsgrupper og lagt vægt på at skabe ”bedste praksis” i flere af afdelingens arbejdsprocesser. 
En af udfordringerne viste sig bl.a. at være, at medarbejderne ingen formel træning havde i at kommunikere med patienter med misbrug, som udgør en større andel af patienterne på afdelingen.

Ud over, at medarbejderne giver udtryk for, at der er en bedre trivsel og omgangstone, så taler tallene fra evalueringen deres tydelige sprog om markante forbedringer: Tidligere var sygefraværet på 16 pct., men det nu ligger omkring 6 pct., og i trivselsundersøgelsen er der det markante forbedringer på alle parametre, f.eks.er vurderingen af tilfredshed med arbejdet steget med 25 pct., rolleklarheden steget med omkring 40 pct. og stress er faldet med 25 pct.