Case: velux

På virksomhedstilpasset workshop fandt de et system for kemisk APV, som både er enkelt og tager højde for kompleksitet og forskelligheder.

kemi-instruktion_960-1

I Velux stod de overfor den opgave, at de trængte til at opdatere deres nuværende procedurer for dokumentation og instruktion af medarbejdere samtidig med, at det fremtidige system skal overholde de nye kemiregler. De var i tvivl om, hvordan de greb opgaven bedst an, sådan at de skabte et simpelt system uden at miste vigtige detaljer.

Arbejdsmiljøkonsulent, Jens Kr. Winbladh rådgav Velux, og han fortæller, at Velux i dette tilfælde havde mange bolde i luften. De skulle nemlig også gerne ende med et system, som uden alt for store tilretninger dækkede hele virksomheden, selvom afdelingerne var så forskellige som fx en afdeling for udvikling og design med én type behov og adfærd til en driftsafdeling, som har et helt andet behov.

Derfor var opgaven at skitsere et system, der tog højde for alle forskellighederne uden at overkomplicere det.

Efter workshoppen sagde Kristina, Nøddebo Balle, laborant og arbejdsmiljørepræsentant ved Velux:

Vi havde fællesmøde angående kemisk risikovurdering i dag, og der fik vi i den grad bekræftet, hvor meget workshoppen har rustet os til at gribe opgaven an. Vi er så klar på at få systemerne op at køre. Det bedste ved workshoppen var de konkrete eksempler og løsningsforslag, vi fik, og vi fik redskaber til at gribe en ellers temmelig uoverskuelig opgave an. Sådan en workshop er relevant for alle, der arbejder med kemikalier”.