Case: Vestas Aircoil

Sådan gik metodefriheden fra at være skræmmende til at være en fordel, da Vestas Aircoil fik et simpelt og overskueligt system til at udføre kemisk risikovurdering.

Billede_Karen_960

Hun brugte bare en dag. Den tid, vi havde brugt på interne møder uden et konkret resultat, oversteg jo langt hendes”.

Ordene stammer fra Claus Ibsen. Claus er Group R&D director ved Vestas Aircoil, og her kan du læse, hvordan de ved Vestas Aircoil fik et nyt, simpelt system til at udføre den kemiske risikovurdering.

Corona-årene var ved Vestas Aircoil karakteriseret af mange interne forandringer. Det betød, at man i 2022 stod med en helt ny arbejdsmiljøorganisation med helt nye medlemmer. Et af de nye medlemmer var Claus, som sammen med sine nye arbejdsmiljøkolleger bl.a. havde opgaven med at udføre en kemisk risikovurdering.

Og det var ikke en let opgave.

Mens Vestas Aircoil som virksomhed havde ændret sig, havde reglerne for udførelsen af den kemiske risikovurdering også ændret sig, og derfor var der faktisk ingen tidligere erfaring i organisationen at trække på.

Claus beskriver det som en næsten skræmmende oplevelse:
Der stod vi 3 personer og kiggede på beskrivelsen af, hvordan man gennemfører en kemisk risikovurdering, og at der var metodefrihed, var jo næsten en skræmmende oplevelse. Det er fint, at man kan tilpasse metoden til forskellige behov, men det havde været nemmere, hvis der stod ”sådan gør du”. Og vi er jo ikke kemikere, så vi kiggede på alle hylderne med kemiske produkter, og så kiggede vi på hinanden. Vi holdt nogle interne møder, og det var fine møder, men vi blev bare ikke konkrete på, hvordan vi ville gribe opgaven an. Derfor kontaktede vi CRECEA, og vi fik besøg af Karen Klarskov”.

Karen Klarskov er Cand. Scient. i kemi og arbejdsmiljøkonsulent ved CRECEA. Karen har stor erfaring med at rådgive virksomheder om, hvordan de bedst med udgangspunkt i netop metodefriheden opbygger et system til kemisk risikovurdering, der passer til den enkelte virksomhed og til deres behov.

Da Karen kom på besøg ved Vestas Aircoil gik hun rundt i hele området med en af arbejdsmiljørepræsentanterne, og sammen gennemgik de det hele. Karen åbnede skuffer og skabe, hun kasserede, fandt sikkerhedsdatablade, og hun satte det hele i system.

Arbejdet endte med et filsystem af dokumenter samlet på en tablet, hvor de let kan finde alle sikkerhedsdatablade og andre skemaer. Desuden blev systemet kombineret med plancher opsat på områder med særlige behov, som krævede speciel opmærksomhed - fx i et epoxy-område – plancher

Et samlet koncept, der er fleksibelt og passer lige til os og vores behov
For Claus og hans kolleger har det betydet, at de i dag har fået et samlet koncept, som dels lever op til lovkravene og dels er fleksibelt og nemt at opdatere og bruge. For Claus er det også en fordel, at de ikke er låst i forhold til valg af leverandør af kemiprodukter, for som han siger:
vi er en udviklingsafdeling. Det kan være vi pludselig får nogle helt nye ideer og behov, og så skal vi have et fleksibelt system, der kan tilpasses og håndtere vores nye produkter. Karen har givet os en metode, og vi kan bruge den i forhold til alle behov og produkter. Det er noget af det bedste ved løsningen.