Onboarding og fastholdelse

Skab gode rammer for fastholdelse af viden og kompetencer

Onboarding og fastholdelse

At tiltrække og fastholde gode medarbejdere er en udfordring på mange arbejdspladser, og fastholdelsesperspektivet bør være i centrum allerede ved nyansættelser. Et vellykket on-boardingforløb spiller en central rolle i arbejdet med at sikre, at nye medarbejdere falder hurtigt til på arbejdspladsen, at deres motivation fastholdes og udvikles, at de trives i arbejdet, og at de hurtigt skaber værdig for arbejdspladsen. I får viden om – og konkrete redskaber til hvordan I håndterer udfordringer forbundet med on-boarding, udvikler gode on-boarding forløb, og hvordan I afstemmer og giver god feedback til nye medarbejdere. Desuden får I inspiration til, hvordan I kan bruge nye medarbejderes erfaringer fra andre arbejdspladser til at skabe et nyt blik på jeres opgaveløsning.

Målrettet ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, der ønsker at udvikle arbejdspladsens on-boardingforløb for at tiltrække og fastholde medarbejdere

Udbytte

  • Værktøjer til at udarbejde gode og veltilrettelagte on-boardingforløb
  • Bedre fastholdelse af nye medarbejdere
  • Sikre hurtigere integration af nye medarbejdere til arbejdspladsen, så de hurtigere skaber værdi