Ergonomimiljøcoaching

Lær hvordan god ergonomi slår rødder i praksis

Tid og sted

Dato

Sted

Implementering af gode, varige ergonomiske løsninger

Coaching har gennem mange år vist sig som en værdifuld metode til at skabe mere og bedre læring i organisationer.

Med enkle teknikker vendes instruktioner til nysgerrige spørgsmål og oplæg til eftertanke, og den tilgang bruger vi nu i forhold til ergonomiske udfordringer. Med udgangspunkt i viden om ergonomi og tillærte coachingprincipper er målet med uddannelsen at skabe en forandring, der er med til at forebygge muskel-skeletbesvær og således mindste sygefravær og nedslidning.

På dette 2-dages kursus kobler vi vores psykologer med vores ergo- og fysioterapeuter, så du lærer, hvordan du med en coachende tilgang kan skabe et tydeligt løft i din virksomheds arbejde med gode ergonomiske løsninger. 

På to dage bliver du klædt på med simple med effektfulde coachingværktøjer samtidig med, at du guides til, hvordan netop du kan arbejde med forbedret ergonomisk indsats igennem en mere coachende praksis.

På kurset får du:

 • Opdateret viden om ergonomisk korrekt anvisning og praksisser
 • Træning i bedre kommunikation med Gamemaster modellen
 • Træning i tilgangen Løsningsfokuseret coaching
 • Viden om hvordan du vender problemsnak til løsninger og dermed modstand til samarbejde
 • Personlig afklaring og sparring koblet direkte til din egen praksis
 • Viden om hvordan man formidler ergonomi på arbejdspladsen
 • Evnen til at styrke det forebyggende ergonomiske arbejde, og hvordan man arbejder med ergonomi på langt sigt 

Kursets opbygning og indhold

Dag 1: 

 • Præsentation af Gamemaster modellen og kunsten af føre en god samtale
 • Hvad er god ergonomi – det ergonomiske domæne
 • Træning: hver deltage afklarer egne unikke behov for bedre ergonomi på arbejdspladsen
 • Ergonomisk forståelse: Hvordan vurderes ergonomi og ergonomiske belastninger? Hvordan risikovurderer man ergonomi?
 • Introduktion af Løsningsfokuseret Coaching
 • Træning i hvordan Løsningsfokuseret coaching kan bruges til at skabe ny adfærd
 • Løsninger til ergonomi og samarbejdspartnere
 • Formidling af ergonomi og påvirkning af medarbejdere 

Dag 2: 

 • Rollen som coach og ergonomisk sparring i egen organisation. Hvordan håndterer man modstand og problemsnak, så der skabes læring og samarbejde?
 • De ergonomiske teknikker og formidling
 • Træning i, hvordan Gamemaster modellen kobles med Løsningsorienteret coaching og træning på egne cases
 • Hvordan arbejder man forebyggende med ergonomi, og hvordan kan man løse problematikker? 
 • Udarbejdelse af personlig plan for, hvordan hver deltager kan anvende det lærte i egen praksis
 • Det langsigtede ergonomiske arbejde
 • Sparring på både coaching og ergonomiske tilgange til praksis

Hvem er uddannelsen målrettet?

Kurset er udviklet til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, der ønsker nye værktøjer til at opnå bedre implementering af ergonomisk korrekte løsninger.
Kurset kan også laves som et virksomhedsrettet kursus.

 

Dine undervisere på uddannelsen

På kurset underviser et team, der har specialiseret faglighed i netop coaching og ergonomi.

Der vil således være to undervisere på de åbne kurser, så du både møder en psykolog og en ergo- eller fysioterapeut.

 

Praktisk information

Tid og sted

Uddannelsen holdes på Kongsvang Allé 25, 8000 Aarhus C

Uddannelsen holdes på disse dage:

20. +21. januar 2025.

Din investering

Din investering i at tilegne dig effektive og løsningsorienterede færdigheder, der øger din gennemslagskraft og evner til at implementere varige varige forandringer i arbejdsmiljøet med ergonomien i fokus er kr. 7.495 ekskl. moms. 

Du får:

 • 2 dages undervisning
 • 2 undervisere med hver sin specialistviden
 • Sparring
 • Forplejning og materialer

 

Uddannelsen er for dig der:

 • Vil øge din gennemslagskraft med samtaler som værktøj
 • vil bidrage til bedre arbejdsmiljøindsatser gennem professionelle samtaler
 • fx er arbejdsmiljøprofessionel, arbejdsmiljørepræsentant eller leder