Love_regler
Ansvar - Lov om arbejdsmiljø

Oversigt over Arbejdsgivers, arbejdsleders og medarbejders opgaver

Opgaver

Arbejdsgiver

Arbejdsleder

Medarbejder

Det generelle plan

Sikre at arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Sørge for at samarbejde om sikkerhed og sundhed finder sted, deltager selv.

Give medarbejdere mulighed for at have kontakt med arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Give Arbejdstilsynet informationer ved besøg.

Rygepolitik

Medvirke til at arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Samarbejde derom.

Lovens bestemmelser om arbejdsgiverens pligter gælder også for den, som leder eller deltager i ledelsen af virksomheden.

 

Medvirke til at arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Samarbejde derom.

Have mulighed for kontakt med arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

APV og planlægning

Sikre at arbejdet planlægges, tilrettelægges, udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

APV mindst hver 3. år, inddrage AMO/medarbejdere i APV.

Forholde sig til at nedbringe sygefravær.

Medvirke til at arbejdet planlægges, tilrettelægges, udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Inddrages i APV

Inddrages i APV

Undgå fare, fejl og mangler

 

Bliver arbejdslederen bekendt med fejl eller mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, skal arbejdslederen sørge for at afværge faren.

Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

Information, oplæring, instruktion

Skal sørge for at ansatte er bekendt med ulykkes- og sundhedsfarer som eventuelt er forbundet med arbejdet.

Skal sørge for at de ansatte får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde

Lovens bestemmelser om arbejdsgiverens pligter gælder også for den, som leder eller deltager i ledelsen af virksomheden.

 

 

Samarbejde med andre

skal sørge for at samarbejde om sikkerhed og sundhed kan finde sted, samt deltage i samarbejdet.

skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed

skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed

Arbejdets udførelse

Sikre at arbejdet planlægges, tilrettelægges, udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som denne leder. Arbejdslederen skal herunder påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

 

Arbejdssted, tekniske hjælpemidler, materialer

Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

 

 

Arbejdsulykker

Skal anmelde arbejdsulykker

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt CRECEA

Skriv til CRECEA her, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt