Gå til medarbejdere

Karen Boeskov

Arbejdsmiljøkonsulent, Ergoterapeut

Karen Boeskov er ergoterapeut og har spidskompetencer inden for ergonomi og arbejdsmiljøledelse.

Siden 1990 har Karen beskæftiget sig med arbejdsmiljø, og siden 2007 har hun rådgivet CRECEAs kunder om arbejdsmiljø.

Karen rådgiver primært inden for det ergonomiske arbejdsmiljø omkring emner som skærmarbejde, tunge løft, træk og skub, arbejdsstillinger, arbejdspladsindretning, tilrettelæggelse af arbejdet og instruktion i arbejdsteknik.

Derudover fungerer Karen som arbejdsmiljøleder for en af CRECEAs kunder, hvor Karen gennemfører APV og planlægger og dokumenterer arbejdsmiljøområdet, hun laver intern audit og sikrer vedligeholdelsen af arbejdsmiljøcertificatet.

Karen blev uddannet ergoterapeut i 1988. 

Derudover har Karen en uddannelse som sikkerhedsleder og en diplomuddannelse i ”Sundhedsfremme og arbejdsmiljø”.