Gå til medarbejdere

Liv Starheim

Arbejds- og organisationspsykolog, aut. ph.d

Liv Starheim er arbejds- og organisationspsykolog, specialist og Ph.d og har spidskompetencer inden for alle områder af det psykiske arbejdsmiljø.

Siden 1993 har Liv beskæftiget sig med psykisk arbejdsmiljø. Hun rådgiver både private og offentlige virksomheder om emner lige fra forebyggelse af konflikter, håndtering og forebyggelse af stress, udviklingsforløb for medarbejdere og ledere, ledercoaching og undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø med efterfølgende implementeringsprocesser. 

Liv rådgiver med udgangspunkt i de problemstillinger og ressourcer, som findes på arbejdspladsen og lægger vægt på respektfuld tilgang til alle involverede. Udvikling af samarbejdet skal baseres på læring om de sociale sammenhænge vi indgår i på arbejde og helst med udgangspunkt i løsning af kerneopgaven. Flow i kerneopgaven er et nøglebegreb for Liv. Godt psykisk arbejdsmiljø er at vi oplever en hverdag, hvor vi sammen løser vores arbejdsopgave.

Metoderne er inspireret af det narrative, det systemteoretiske og det analytiske univers. Arbejdsmetoden er at få konkretiseret og gjort dialogen lettere som en mulig vej til at løfte energien og navigere gennem vanskelighederne.

Liv er en erfaren underviser, hvor den enkelte kursists viden og egen læring er i centrum. Desuden har Liv i mange år arbejdet med rådgivning af de vanskelige og konfliktfyldte områder på arbejdspladser: Mobning, konflikter og dårligt samarbejde.

Liv blev i 1993 uddannet Cand.Psych, og hun blev autoriseret i 2000, og specialist og supervisor i organisationspsykologi i 2002. Derudover har Liv gennemført et ph.d. studie af, hvordan arbejdspladser håndterer påbud fra Arbejdstilsynet om det psykiske arbejdsmiljø. Lykkes det arbejdspladserne at tage hånd om problemerne, og hvordan gør de det?