Gå til medarbejdere

Maja Frahm Oue

Socialrådgiver, psykoterapeut

Maja Frahm Oue er socialrådgiver og psykoterapeut og har spidskompetencer inden for individuelle samtaler, arbejdsfastholdelse og mindfulness.

Siden 2000 har Maja arbejdet ved CRECEA, hvor hun har rådgivet private og offentlige virksomheder om emner som psykisk arbejdsmiljø, sygefravær, arbejdsfastholdelse, Den gode Sygesamtale, udarbejdelse og implementering af politikker for bl.a. sygefravær og arbejdsfastholdelse, alkohol og misbrug. Desuden afholder Maja Rundbordssamtaler med medarbejder og virksomhed/ledelse, evt. TR/ AMR i forbindelse med tilbagevenden til arbejde, og hun fungerer som bindeled mellem virksomhed, medarbejder, kommune og andre instanser i arbejdsfastholdelsessager.

Maja har desuden en lang række individuelle samtaleforløb/ psykoterapi indenfor områder som stress, depression, sorg, angst, krise,  konflikt og øvrige personlige problemstillinger fx sygdom og ulykke, ligesom hun afholder coachingforløb og mindfulnesskurser. Herudover holder hun temaoplæg om forskellige aktuelle emner inden for psykisk arbejdsmiljø fx trivsel, stress, social kapital, kommunikation og feed back og arbejdsglæde.

Maja blev uddannet socialrådgiver i 1996, og i 2007 blev hun NLP psykoterapeut® suppleret med en kognitiv efteruddannelse. I 2009 uddannede hun sig til Mindfulnessinstruktør.

Maja er sideløbende ekstern Borgermægler for Aarhus Kommune.