Gå til medarbejdere

Signe Ferrer-Larsen

Arbejds- og organisationspsykolog, aut. Specialist

Signe Ferrer-Larsen er arbejds- og organisationspsykolog og har spidskompetencer inden for undervisning, proceskonsultation og organisationsanalyse.

Siden 2007 har Signe arbejdet ved CRECEA, hvor hun rådgiver private og offentlige virksomheder om emner som for eksempel håndtering og forebyggelse af stress, konflikter og mobning samt gennemførelse af vellykkede forandringsprocesser. Signe varetager udviklingsforløb for både medarbejdere og ledere, herunder ledercoaching og individuelle samtaleforløb. Derudover bistår Signe arbejdspladser i forhold til  undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø gennem interviews, dialogmetoder og spørgeskemaundersøgelser med efterfølgende implementeringsprocesser. Desuden underviser Signe i psykisk arbejdsmiljø på den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse.

Signe blev autoriseret af Psykolognævnet I 2011 og specialistgodkendt i 2022. Derudover er Signe certificeret i testværktøjerne LEA og NEO PI-R og afsluttede i 2015 en 3-årig efteruddannelse til organisationsanalytiker.