Krisekorps n- godkendt - 960
CRECEA Krisekorps

Læs her om de 4 rådgivningsområder

1. Krisehjælp - når der er et akut behov for hjælp
Akut psykologisk krisehjælp rekvireres typisk i tilfælde af pludseligt opståede og potentielt traumatiske hændelser, fx ved alvorlige arbejdsulykker, pludseligt dødsfald, trafikuheld, røveri, brand, overfald.
Krisehjælpen kan være rettet mod ledere, medarbejdere, pårørende og andre involverede, afhængig af ønsker.
Rammen er på op til i alt 5 timer, som fordeles på 3-5 samtaler.

2. Psykologisk rådgivning med tilbagemelding
Samtaleforløb med tilbagemelding er målrettet arbejdsrelaterede problemstillinger som fx samarbejdsproblemer, omstruktureringer, organisationsændringer, afskedigelse eller stress, der primært relateres til arbejdsmæssige belastninger.
Rammen er på op til i alt 5 timer, som fordeles på 3-5 samtaler. Psykologen og medarbejderen aftaler selv forløbets fremgangsmåde og form.
Rådgivningen inkluderer derudover tilbagemelding og rådgivning til arbejdspladsen med henblik på optimal håndtering af medarbejderens forløb.
Rammen for tilbagemelding er sammenlagt af 1 times varighed.

3. Psykologisk rådgivning uden tilbagemelding
Samtaleforløb uden tilbagemelding er relevant, når arbejdspladsen ønsker at tilbyde hurtig hjælp til sine medarbejdere, uanset om henvisningsårsagen er privat, arbejdsrelateret eller en blanding, og hvor der ikke er behov for en tilbagemelding til arbejdspladsen. Fx pga. skilsmisse, sygdom i familien eller stress. Medarbejder og leder drøfter selv mulighederne for at mindske denne stress og øge trivsel uden en psykologs assistance.
Rammen er på op til i alt 5 timer, som fordeles på 3-5 samtaler. Psykologen og medarbejderen aftaler selv forløbets fremgangsmåde og form.

4. Trepartssamtaler
Trepartssamtalen er en personlig og mere dybdegående tilbagemelding og rådgivning til arbejdspladsen med henblik på optimal håndtering af forløbet og læring til organisationen.
Varigheden er 1,5 time.
Disse forløb er aktuelle fx ved længerevarende sygdomsforløb, hvor det kan være relevant at udarbejde en tilpasset og konkret plan for tilbagevenden til arbejdspladsen.

Del