Hvorfor skal man vælge ledelssystemer?

Et ledelsessystem er et vigtigt styringsredskab i virksomhedens daglige planlægning og drift. Ledelsessystemer er med til at sikre en målrettet og systematisk indsats og kan fx omfatte arbejdsmiljøledelse, miljøledelse og energiledelse.

Et signal til omverden

Mange virksomheder vælger at synliggøre resultatet af deres indsats i forhold til arbejdsmiljø, miljø og det rummelige arbejdsmarked gennem offentliggørelse af regnskaber/redegørelser.
Virksomheder, der har certificerede ledelsessystemer efter fx standarderne ISO 14001 vedr. miljø eller ISO 45001, som omfatter arbejdsmiljø, signalerer, at de er på forkant med udviklingen og arbejder systematisk på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forebygge uheld og ulykker.

Et ledelsessystem sikrer fx:

 • Lovbestemte krav overholdes
 • Forbedringer planlægges og prioriteres
 • Holdninger og adfærd forbedres
 • Miljø / Arbejdsmiljø ledes på en effektiv, økonomisk og konsekvent måde
 • Der skabes tillid til virksomhedens indsats på området

Tilpasning af ledelsessystemet til virksomheden

Vælg det niveau der passer til virksomheden
Når man indarbejder et ledelsessystem, er det vigtigt, at der vælges et niveau, som er tilpasset den enkelte virksomhed.
Virksomheden skal derfor gøre sig klart, om ledelsessystemet skal certificeres, eller om man blot ønsker at arbejde efter et certificerbart system.

Inddrag medarbejderne
Det er vigtigt at inddrage medarbejderne i processen med indførelse af ledelsessystemer. Medarbejderne kan både bidrage med værdifuld viden og idéer og være med til at sikre, at forbedringsforslag efterfølgende lettere bliver implementeret.
Del

Kontakt

Kontakt

Karen Klarskov Møller

Arbejdsmiljøkonsulent, Cand.scient

Kontakt

Mogens Frølich

Arbejdsmiljøkonsulent, Lead Auditor ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse

Kontakt

Jens Kr. Winbladh

Markedschef for teknik/Kemi
Arbejdsmiljøkonsulent, Cand.scient

møde, post it, mennesker, samarbejde

CRECEAs rolle

At fungere som rådgiver for virksomheder, der ønsker at indføre ledelsessystemer og udarbejde regnskaber eller redegørelser.

CRECEA har eksaminerede LEAD auditorer inden for både miljø og arbejdsmiljø.

Rådgivningen kan bl.a. omfatte:

 • Udarbejdelse af handlingsplan for indførelse af et ledelsessystem
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Udarbejdelse af procedurer og politikker
 • Gennemgang af virksomhedens miljø - og arbejdsmiljøforhold
 • Efterprøvning/audit af miljø - og arbejdsmiljøledelsessystemer
 • GAP analyse
GAP analyse

Inden du går i gang

Det kan være en god idé at få et overblik over, hvor stort arbejdet er for at komme i mål med at blive ISO 45001 certificeret, inden man går i gang med arbejdet. Og det gælder både virksomheder, der allerede er arbejdsmiljøcertificerede efter OHSAS 18001 og nu skal over på den nye ISO 45001, og virksomheder som ønsker at blive certificerede for første gang. For at få dette overblik kan man udarbejde en GAP analyse.

En GAP analyse ved CRECEA udarbejdes i 
samarbejde med virksomheden og har følgende elementer:

 • Screening af nuværende dokumentation og system
 • Dialog med nøglepersoner i virksomheden
 • Screening af det konkrete arbejdsmiljø og miljø på virksomheden

Som noget væsentlig i CRECEAs GAP analyse analyseres der både på systemniveau og på det konkrete arbejdsmiljø-/miljøniveau i virksomheden. På systemniveau gennemgår CRECEA virksomhedens politikker, strategier, mål, processer og procedurer, og på det praktiske niveau screener CRECEA virksomhedens konkrete indsats og præstation på arbejdsmiljø og miljøområdet. Dette sker i samarbejde med repræsentanter fra virksomheden.

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere