AMU - 960
Materiale fra uddannelsesdag 2021

Her finder du materialer fra CRECEA Uddannelsesdag 2021

Her finder du oplæg fra dagens fællesoplæg:

Fremtiden efter Corona ved Anne-Marie Dahl

Corona change capacity ved Birgitte Clausen

Link til artikel omtalt under præsentationen

 

Her finder du oplæg fra dagens sessioner:

Hygiejne, risikovurdering, adfærd, nudging ved Jens Kr. Winbladh

Det gode arbejdsfællesskab ved Signe Ferrer-Larsen

Tilbage til storrummet ved Michael Bendix Hansen

Håndtering af uønsket seksuel opmærksomhed ved Simon Bach Nielsen

Hjemmearbejde ved Randi Riber