Psykologisk tryghed - i praksis

 

Tid og sted

Dato

Sted

Her lærer du at arbejde med psykologisk tryghed i praksis

På denne uddannelse bliver du praktiker. Her kommer du for at afprøve, teste og træne nogle af de redskaber og værktøjer, der bliver præsenteret på uddannelsen, og du får løbende sparring på de udfordringer, du møder på din vej.

Uddannelsen afholdes som en blanding af online kursus og tilstedeværelse. Det betyder, at du inden første undervisningsdag, har gennemført et online kursus i psykologisk tryghed, så din basisviden er på plads. Derefter møder du op på kursusstedet til 3 x ½ dags undervisning og er parat til praktisk træning og sparring med underviseren mellem de tre undervisningsdage.

Uddannelsens opbygning:

 1. Online modul
 2. 3 x ½ dags undervisning
 3. 2 timers 1:1 sparring med underviser

Beskrivelse af uddannelsen

Psykologisk tryghed, også kaldet psykologisk sikkerhed, handler om, at vi som medarbejdere kan tro på, at vi kan tale om fejl, uenigheder, tvivl, stille spørgsmål og komme med ideer uden at frygte at blive ydmyget, ignoreret eller irettesat af vores kolleger eller leder.

Psykologisk tryghed er vigtigt på en arbejdsplads, fordi det er grundlaget for en effektiv og produktiv arbejdsplads.

Hvis vi skal lære af de fejl, der sker, skal vi turde tale åbent om dem. 
Hvis vi skal blive dygtigere til vores arbejde, skal vi turde give og modtage både hjælp og feedback.

Samtidig gør psykologisk tryghed det muligt for os at byde ind med vores forskellige erfaringer, viden og ideer, så vi sammen kan udvikle de bedste løsninger på komplekse udfordringer – til gavn for vores kunder, patienter og borgere.

Psykologisk tryghed er derudover grundlaget for høj trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Høj psykologisk tryghed er nødvendigt for, at vi i fællesskab kan tale om og håndtere de udfordringer, der måtte være i arbejdsmiljøet. 
På et arbejdsmarked, hvor mange oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere, kan psykologisk tryghed være med til at øge medarbejdernes engagement og tilknytning til arbejdspladsen, og give dem lyst til at blive på arbejdspladsen.

Kurset er for dig som

 • Er personaleleder eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Vil vide mere om hvad psykologisk tryghed er, og hvorfor det er vigtigt på en arbejdsplads
 • Vil introduceres til metoder til at undersøge den psykologiske tryghed på din arbejdsplads - som du selv kan gennemføre
 • Vil have værktøjer til at arbejde med den psykologiske tryghed på din arbejdsplads
 • Vil have 1:1 sparring og støtte til at lave konkrete indsatser for at øge den psykologiske tryghed på din arbejdsplads
 • Vil have inspiration fra andre arbejdspladsers arbejde med at øge den psykologiske tryghed 

Indhold på kurset

 1. Viden om, hvad psykologisk tryghed er - på online modul
 2. Kendskab til betydningen af psykologisk tryghed for et teams produktivitet og effektivitet - og for medarbejdernes trivsel i teamet
 3. Bevidsthed om din egen, medarbejdernes og ledernes rolle i at skabe grobund for høj psykologisk tryghed
 4. Introduktion til værktøjer til at undersøge og arbejde med den psykologiske tryghed på arbejdspladsen
 5. Metoder til at højne den psykologiske tryghed
 6. Design af konkrete indsatser til at undersøge og arbejde med den psykologiske tryghed i dit team
 7. Sparring med underviser og repræsentanter for andre arbejdspladser 

 

Modul 1: Design af undersøgelse i egen organisation 
Her lærer du at afdække og designe en undersøgelse, der giver dig viden om, hvordan det står til med den psykologiske tryghed i et team eller på en virksomhed/organisation.

Modul 2: Opsamling og implementering af indsats i egen organisation (1 måned efter modul 1)
På dette modul samler vi op på erfaringerne med at undersøge den psykologiske tryghed. Vi vender både de udfordringer, du måtte være stødt på, ligesom vi drøfter hvad din undersøgelse peger på af mulige indsatsområder. Efter modulet er du klædt på til at implementere en indsats i din egen organisation med det formål at øge den psykologisk tryghed i et team eller en afdeling. 

Modul 3: Erfaringsudveksling og inspiration til det fortsatte arbejde (6 uger efter modul 2)

På modul 3 samler vi op på de indsatser, der er lavet. Vi udveksler erfaringer - både succeser og fiaskoer i arbejdet med at styrke den psykologiske tryghed.  Efter modulet har du flere konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde videre med at styrke den psykologiske tryghed på arbejdspladsen.

 

Din underviser

Signe Ferrer-Larsen er arbejds- og organisationspsykolog og har spidskompetencer inden for undervisning, proceskonsultation og organisationsanalyse.

Siden 2007 har Signe arbejdet ved CRECEA, hvor hun rådgiver private og offentlige virksomheder om emner som fx ledelse af trivsel, håndtering og forebyggelse af konflikter, krænkende handlinger og stress samt gennemførelse af vellykkede forandringsprocesser. Signe er i den forbindelse særligt optaget af, hvordan psykologisk tryghed kan skabe grundlag for både et godt psykisk arbejdsmiljø samt udviklende og effektiv opgaveløsning. Signe er godkendt som specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi af Dansk Psykolog Forening. 

Praktisk information

Tid og sted

Uddannelsen holdes på Kongsvang Allé 25, 8000 Aarhus C

Uddannelsen holdes på disse dage:

Modul 1: den 28. januar 2025
Modul 2: den 24. februar 2025
Modul 3: den 4. april 2025

Mellem hver kursusdag skal du arbejde med en praktisk hjemmeopgave på din egen arbejdsplads, og derfor må du forvente at skulle investere noget tid mellem de tre moduler.
Der er mulighed for en times sparring med underviser mellem hver kursusdag. Sparringen foregår online.

Få det optimale ud af din tid
Efter den halve kursusdag er du velkommen til at blive i lokalet og arbejde videre med din egen indsats, eller booke din individuelle sparring, så du får det maksimale ud af din arbejdsdag.

Din investering

Din investering i at kunne designe undersøgelser, der passer til din egen organisation  og dermed højne den psykologiske tryghed er kr. 9.995 ekskl. moms for 3 halve dage og 2 timers 1:1 sparring med underviser.

Prisen indeholder også et online kursus i psykologisk tryghed, som du kan se så tit, du ønsker.

Uddannelsen er for dig der:

 • Er personaleleder eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Vil vide mere om hvad psykologisk tryghed er, og hvorfor det er vigtigt på en arbejdsplads
 • Vil introduceres til metoder til at undersøge den psykologiske tryghed på din arbejdsplads - som du selv kan gennemføre
 • Vil have værktøjer til at arbejde med den psykologiske tryghed på din arbejdsplads
 • Vil have 1:1 sparring og støtte til at lave konkrete indsatser for at øge den psykologiske tryghed på din arbejdsplads
 • Vil have inspiration fra andre arbejdspladsers arbejde med at øge den psykologiske tryghed