Risikovurdering
COVID-19 Risikovurdering

Risikovurdering - forebygger smittefare

Få hjælp til at kortlægge og vurdere risikoen for, at dine medarbejdere kan blive udsat for smitte med coronavirus. Det bidrager til at forebygge smittespredning i virksomheden.

Som arbejdsgiver har du ansvaret for løbende at kortlægge risikoen for, at dine medarbejdere bliver udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. For at sikre medarbejdernes sundhed, samtidig med en tryg genåbning af virksomheden, kan CRECEA hjælpe din virksomhed med at lave en risikovurdering af smittefare ift. coronavirus.

Den vil give dig og din virksomhed anbefalinger i forhold til foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen. Risikovurderingen tager udgangspunkt i retningslinjer fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Erhvervsministeriet.

Udgangspunktet for risikovurderingen er en gennemgang af den enkelte virksomhed, som typisk opstartes med et virtuelt møde på fx Teams.

Risikovurderingen af smittefare giver din virksomhed:

  • En kortlægning og risikovurdering af smitteveje, hygiejne, rengøring, indretning (fx afstand, pladskrav og afskærmning), forskudte arbejdstider og adfærd
    • Anbefalinger om forebyggelse for at sikre en effektiv smittereduktion, der gør det muligt at arbejde så normalt som muligt. Det kan være anbefalinger om fx adfærd, indretning, instruktion, rengøring, afspritning, værnemidler, afstand, håndtering af ansatte med milde symptomer m.v.
En fagperson vil udføre opgaven, der er kvalitetskontrolleret af CRECEAs arbejdsmedicinske læge.
Priseksempel

Omfanget af risikovurderingen afhænger af virksomhedens størrelse, hvilket aftales nærmere ved indgåelse af aftale.

COVID-19 Risikovurdering hos mellemstor industrivirksomhed inkl. fremmøde kr. 12.000,- eksl. transport
Risikovurderingen kan kombineres med CRECEAs målinger af rengøringsniveau.

Kontakt

Sådan kommer du i gang

Udfyld formularen. Så bliver du kontaktet af en af CRECEAs arbejdsmiljøkonsulenter, som sørger for, at du hurtigt kommer i gang med at risikovurdere og dermed forebygge smittespredning i virksomheden