Nordisk sommerkonference

Ledelse og konsultation i komplekse tider 

Tid og sted

Dato

Sted

Ledelse og konsultation i komplekse tider 


crecea-logo og Agora logo 2
Nordisk sommerkonference

Organisations- og kompleksitetsteoretiske perspektiver på ledelse og organisering

Forandring, innovation og udvikling er evigt gyldige overskrifter for de fleste organisationer, samtidig med at der opleves et pres imod kontinuitet og traditionelle (ledelses) værdier.
Moderne offentlige og private organisationer er udfordrede på at skabe bedre kvalitet for færre midler, samt tiltrække og fastholde ambitiøse og kompetente medarbejdere. Både ledere og medarbejdere må kontinuerligt forholde sig til store mængder flertydighed og usikkerhed. Samtidig forventes både medarbejdere og særligt ledere at have og udøve en vis mængde kontrol.  

På årets sommerkonference vil vi sammen udforske de muligheder, som et kompleksitetsteoretisk og systemisk perspektiv tilbyder i forhold til at skabe sammenhæng, mening og forandring i en organisatorisk kontekst. Samtidig vil vi udforske de udfordringer og handlemuligheder, som følger af nye ledelses- og organisationsformer byggende på en kompleksitetsforståelse.
 
Til at åbne ballet har vi inviteret professor i kompleksitet og ledelse Chris Mowles fra Hertfordshire Universitet i England. Chris starter konferencen med en spændende ’åbning-keynote’, hvor han vil præsentere os for kompleksitetsteoretiske perspektiver på organisation, ledelse og konsultation. Resten af programmet for konferencen vil være præget af høj faglighed og samskabelse, med inspirerende oplæg fra nogle af de dygtigste forskere og praktikere indenfor feltet, dialogiske refleksioner samt workshops med forskellige fokus under overskriften ’Ledelse og konsultation i komplekse tider’. Som deltager har du ligeledes mulighed for at komme på banen og byde andre interesserede fagfolk ind til samtaler ud fra egen viden, passion og interesse. 


Program - dag 1

Kl. 9.30: Ankomst og let morgenmad

Relationsdannelse – sætte konteksten for læring
Jacob Storch og Andreas Granhof

Key Note Speach: ‘Leading, managing and consulting in complex times’
Chris Mowles

The complexity sciences offer a radically different paradigm for thinking about the uncertainty of social life and may help us understand why our plans will always have unintended consequences. Chris will set the scene by explaining what he sees as some of the implications of borrowing insights from the minority natural science disciplines of complexity and will then work improvisationally with participants in the summer school to answer their questions about the perspective he offers, and to respond to concrete examples brought from their workplaces. In doing so he hopes to make the ideas come alive and feel relevant to participants’ everyday practice.

Professor Chris Mowles is director of the internationally renowned and innovative Doctor of Management programme (DMan) at Hertfordshire Business School. The DMan programme draws on the complexity sciences and social sciences in an inter-disciplinary approach to developing deeper insights into practical, every day organisational dilemmas. It attracts senior managers and leaders from all over the world who are invited to take their practice as their object of study.

 Chris is an associate member of the Institute of Group Analysis (IGA) and has Group Work Practitioner status. He also runs his own consultancy company and has worked in China for the British government, in the Middle East for the UN, in many countries in Asia and Africa on EU-funded projects, and in the UK in voluntary, public, and private sectors.


Read more about Chris and his work here: https://medium.com/@chris_39461

Chris

Frokost

Kl. 14.00: Workhops (onsdag)
Vælg mellem:

1) Leading, managing, and consulting in complex times: Working with themes from Key Note session

Workshopsholder:
Chris Mowles

2) Fra ’Ikke et ord om sygefravær’ til principper for selvorganiserende processer i organisationer

På denne workshop laver vi et tilbageblik på de principper, vi udviklede i forbindelse med et fraværsprojekt for mere end 20 år siden. Gennem idéer om selvorganiserende processer med fokus på ansvarlig, initiativ og læring, skabte medarbejdere og ledere selv veje og indsatser til et fald på 59% i fravær.
Siden har vi sammen og hver især arbejdet videre med principperne, og vi vil på workshoppen give eksempler fra udviklingsopgaver. Fra de mindre interventioner til store udviklingsopgaver, hvor flere tusinde medarbejdere sammen skabte og faciliterede egen udvikling. Du vil høre om, hvordan ’Danmarks bedste offentlige arbejdsplads, JAC i Gentofte Kommune’ bruger principperne om selvorganisering i praksis.

Du vil blive inspireret til, hvordan du selv kan bringe idéerne i spil i egen organisation ellert som konsulent.

Workshopsholdere:
Andreas Granhof, konsulent i AGORA
Jacob Storch, CEO i CRECEA A/S

Andreas JS_A

Pause

Dialogisk opsamling

Kl. 17.30: Afrunding af første konferencedag

Kl. 18.30: Konferencemiddag

Program dag 2

Kl. 8.00: Ankomst og let morgenmad

Åbningsreflektioner

Key Note Speach: Mening og motivation i organisation og ledelse
Jan Tønnesvang
Jan Tønnesvang introducerede i 2001 en teori om noget af dét, der driver og former menneskeliv. Denne teori danner grundlag for det, som vi i dag kender som Vitaliseringspsykologi. Senest har han skrevet bogen Mening og motivation i organisation og ledelse
Vitaliseringspsykologi er en helhedsorienteret psykologi, der beskæftiger sig med betingelser i menneskers omgivelser, som levendegør deres eksistentielle vilkår og muligheder for at trives og udvikle sig som personer i relation til andre. Vitalisering har en særlig betydning i forhold til menneskers psykologiske grundbehov. Grundbehov som kommer til udtryk i alle aspekter af vores liv – herunder også vores arbejdsliv. Når disse grundbehov ikke bliver mødt, kan det føre til konflikter, mistrivsel og stress, hvilket således kan få konsekvenser for vores psykiske arbejdsmiljø. Oplægget vil vise, hvordan Vitaliseringspsykologien giver en forståelsesramme og værktøjer til at arbejde med mening og motivation i organisation og ledelse.

PI_portr_t_2019

Workhops (torsdag)
Vælg mellem:

3) Vitaliseringspsykologisk håndtering af psykisk arbejdsmiljø udfra et genoprettende perspektiv
På workshoppen vil Jan Tønnesvang og Heidi Alstrup give deltagerne et praksisnært indblik i hvordan konflikthåndterings- og samarbejdsprocesser, kan tilrettelægges med udgangspunkt i de vitaliseringspsykologiske modeller. Dette gøres ud fra et restorativt mindset, hvilket bygger på en tanke om, at når mennesker kommer i konflikt med hinanden, så er det relationen mellem dem og andre der beskadiges og derfor skal genopbygges. Workshoppen vil vise deltagerne, hvordan Vitaliseringsmodellerne kan anvendes til dels at forstå dels understøtte udvikling af komplekse arbejdsmiljøsammenhænge. Her har en restorativ praksis vist sig anvendelig til at opbygge en mentaliserende kultur, tilhørsforhold og styrkelse af de relationelle sammenhænge.

Workshopholdere:
Jan Tønnesvang, professor og leder af psykologisk institut ved Aarhus Universitet
Heidi Alstrup, Socialrådgiver, Konfliktmægler og Arbejds- og organisationspsykolog ved CRECEA A/S.

PI_portr_t_2019 10458_A

4) Indre bæredygtighed: Oplæg og dialogproces med afsæt i spillet ”Mind your Inner Development”
På workshoppen vil udvikler af spillet ”Mind your Inner Development” Eva Damsgaard, guide dig igennem dialogspillet, der er med til at udvikle og styrke de indre aspekter af bæredygtighed, herunder hvordan vi bruger os selv på bedre måder i (arbejds)livet. Spillet bygger på 23 Inner Development Goals (IDG’er), der er udpeget af en gruppe svenske forskere og konsulenter som supplement til SDG’erne. Intensionen er at gøre det muligt og overskueligt for arbejdspladser at sætte bæredygtighed på dagsordenen, også på de indre linjer. Spillet kan bruges både individuelt, i ledergrupper, teams og afdelinger til at finde gode veje i komplekse opgave, udfordrende situationer eller lign. Vælger I at dele det, I arbejder med, kan det også styrke den psykologiske tryghed.

Indhold:
Hvad er indre bæredygtighed egentlig? Hvorfor er det vigtigt at arbejde med? Og hvordan kan man gøre i praksis som leder eller konsulent?

Introduktion til Inner Development Goals–initiativet: Hvad er det? Hvor kommer det fra, og hvad er idéen bag?

Konkret omsætning til egen praksis: Spille ”Mind your Inner Development” i grupper/par. På workshoppen får du mulighed for at arbejde med IDG-kompasset og arbejde med en udfordring efter

3 trin:

1. Udfordring
2. Udforsk IDG'er
3. Udvælg

Kort opsamling og refleksion: Hvad er mine bedste idéer til at arbejde med indre bæredygtighed? Hvad kan IDG’erne hjælpe os med i arbejdet med indre bæredygtighed?

Formålet er at styrke deltagerne med indsigt, inspiration og konkrete idéer til, hvordan de kan styrke indre bæredygtighed både ift. sig selv og dem de arbejder med. Herunder også hvorfor det er så vigtigt at kunne i arbejdslivet.

Worksholdsholder:
Eva Damsgaard, konsulent i AGORA

Eva damsgaard


5) Gentænk evaluering: Hvordan kan evaluering bidrage med nye løsninger i komplekse tider?
Der stilles i dag store krav til organisationers evalueringskapacitet i en flygtig tid, hvor der skal dokumenteres og evalueres i projekter og indsatser. Flere interesser, krav og forventninger skal imødekommes, der skal skabes værdi for brugeren, organisationen, politikeren eller chefen. Evaluering kan være en kompleks størrelse og er nogle gange også mere og andet end produktion af viden til forbedring. Evaluering kan i praksis også være mistænkeliggørelse og kontrol, meningsløs aktivitetsregistrering, ubrugelige resultater eller legitimeringer af allerede trufne beslutninger.
På workshoppen vil Katrine Copmann Abildggard, der er evalueringskonsulent i AGORA, introducer til gentænkning af begrebet evaluering med inspiration fra bl.a. non-hierarkiske og selvledende organisationer. Her får du ideer til hvordan du kan arbejde med evaluering, der er mindre ressourcetung, kompleks og langsommelig, men samtidig kan varetage behovet for at skabe resultater og viden i organisationen. Du vil få input til hvordan der både kan opbygges evalueringskompetencer og kapacitet blandt medarbejderne og måske endda få borgerne eller brugere til at evaluere. Hvordan kan organisationer løbende lærer af deres erfaringer på et systematisk og struktureret datagrundlag, der skaber værdi i praksis. 

På workshoppen får du:
1. Nyt blik på evaluering, hvor tilgangen flytter perspektiver fra den traditionelle tænkning til nye måder at arbejde med evaluering
2. Nye greb til metoder og måder at indsamle relevant viden og data
3. Inspiration til hvordan du kan udvikle og styrke evalueringskapaciteten i organisationen, så praktikerne både laver kvalificerede evalueringer og anvender dem til udvikling af praksis i praksis
4. Ny forståelse for kompleksiteten, dilemmaerne og potentialerne knyttet til den interne evaluatorfunktion

Workshopsholder:
Katrine er evalueringskonsulent i AGORA og har i de sidste 10 år arbejdet med mange typer af evalueringer i relation til ledelsesudvikling, projektevaluering og organisationsudvikling. Katrine er optaget af, at gentænke evaluering og har fokus på hvordan evaluering, data og viden kan anvendes til reelt at udvikle organisationer, hvor både medarbejdere og ledere oplever ejerskab, samt at evalueringen skaber værdi og styrker organisationen. På workshoppen vil Katrine bringe hendes mange erfaringer i spil og vil udfordre den traditionelle tænkning af evaluering og metoder.

Katrine Abildgaard

Frokost

Workhops 2B
Vælg mellem:

6) Evolutionære og responsive dialogiske praksisser i organisationer
Hvor hovedparten af organisatoriske logikker og diskurser udspringer af sociorationalistiske referencer tager denne workshop dig et nyt sted hen. Vi vil udforske evolutionsteoriernes emergerende logikker og bringe dem ind i dialogisk ramme for ledelsesmæssig og konsultativ praksis.
Workshoppen faciliteres som et oplæg, hvor de evolutionære logikker sættes ind i en organisatorisk ramme, hvorefter deltagerne i mindre grupper selv skal udforske, hvordan et nyt sprog og former for materialitet i udvikling i sociale systemer tilbyder nye diskursive mønstre for sameksisterende dialogiske former for praksis. Afslutningsvis afrundes workshoppen med fælles dialogisk opsummering af pointerne i oplægget og gruppernes dialogiske opdagelser.

Workshopholder:
Jacob Storch, CEO i CRECEA A/S

7) Grib ind – et værktøj til forebyggelse af krænkende handlinger på arbejdspladsen
Når der forekommer krænkende handlinger på en arbejdsplads, har det ikke kun alvorlige konsekvenser for dem det går ud over, men også for organisationen som helhed. Ofte opstår krænkende handlinger som en konsekvens af et udfordret psykisk arbejdsmiljø med fx uklare roller, lav ledelseskvalitet, lav kapacitet til konflikthåndtering eller større forandringsprocesser ’gone wrong’.
Det forskningsbaserede værktøj ’Grib ind – godt kollegaskab uden mobning’ sætter fokus på at alle på arbejdspladsen spiller en rolle i forhold til enten at tillade eller gribe forebyggende ind, hvis der forekommer krænkende handlinger på arbejdspladsen. Værktøjet bygger på 13 vidnetyper identificeret af forskerne Paull, Omari og Standen (2012). Vidnetyperne er ikke persontypologier, men derimod positioner, som vidner kan indtage i de konkrete situationer, hvor krænkende handlinger forekommer.

På workshoppen vil du få en introduktion til værktøjet ’Grib ind’ af Tine R. Holmegaard, som er en af udviklerne bag værktøjet. Du vil også få mulighed for at afprøve dele af værktøjet i praksis, og indgå i de dialoger, som værktøjet ligger op til.

Workshopsholder:

Tine Ravn Holmegaard, Arbejds- og organisationspsykolog, aut., specialist

TRH_A

8) Ny beslutningsmodel til komplekse organisationer
Den perfekte beslutning findes ikke, når kompleksisteten er høj. Hvad gør vi så?

Det er balancepunktet mellem at vide nok på den ene side og at sikre fremdrift og handling på den anden side, vi leder efter, når vi skal træffe beslutninger. I en kompleks organisation og verden er dét næsten en umulig opgave. For hvornår kan vi med sikkerhed sige, at vi har al – eller bare nok - information? Og hvordan kan vi undgå, at den usikkerhed forplanter sig i tidskrævende OG bureaukratiske beslutningsprocesser? Risikerer vi at rygdækning og ansvarsplacering (forflygtelse?) tager luften ud af beslutningshastighed og -tempo? Hvordan navigerer vi i aldrig at ’vide med sikkerhed’?

Hverken demokrati (Vi stemmer om det!), konsensus (Alle skal være enige) eller autokrati (Chefen bestemmer) er optimale beslutningsmodeller. I komplekse organisationer er der omkostninger ved alle tre. Mette Aagaard, medledesesrådgiver og tidliger topchef i store både private og offentlige organisationer, guider os igennem en undersøgelse, af hvad det ’koster’ at vælge en af de tre beslutningsmodeller. Med udgangspunkt i medledelse og sociokratiske principper foreslår hun en fjerde model - beslutning via samtykke. Krydret med eksempler fra praksis og gerne deltagernes egne erfaringer beskriver vi et praktisérbart bud på en alternativ beslutningsmodel.

Workshopsholder:
Mette Aagaard, Medledelse-rådgiver og organisationsudvikler

Portræt - 2018 (2)-1

Afslutningsrefleksioner og afrunding af konferencen

Kl. 15.00: Tak for denne gang

 


En ny sommerkonference vokser frem

Det systemiske miljø har en lang og stolt tradition for at afholde betydende konferencer, hvor idéer fødes og relationer styrkes. Nu tages stafetten for anden gang op af CRECEA, men denne gang i samarbejde AGORA. Målet er at tage et skridt imod at genetablere en systemisk nordisk sommerkonference, hvor idéer kan brydes, inspiration deles og relationer skabes. Visionen er, at de forskellige organisationsteoretiske og systemiske miljøer i Norden fremover får et nyt og fast tilbagevendende fællesskab, en nordisk sommerkonference. Her inviterer vi os selv og internationalt kendte forskere og praktikere til et ambitiøst rum med fordybelse, diskussioner, kreativitet og nytænkning.

 

Praktiske informationer:

  • Prisen inkluderer fuld forplejning og konferencemiddag
  • Konferencemiddagen foregår på en restaurant i Aarhus C