Stress i organisationen på godt og ondt

Lær at forebygge og håndtere stress i virksomheden. Her får du nyeste teori og praksis

Tid og sted

Dato

Sted

Forløb på 4 dage - 5 ECTS point

Stress kan have store menneskelige omkostninger både på jobbet og privat. Og det kan koste virksomheden dyrt i form af bl.a. sygefravær og lavere produktivitet.
Heldigvis kan den rette håndtering af stress gavne dig, dine kolleger og medarbejdere, hvilket kan være med til at øge både trivsel og produktivitet i organisationen. Deltag på forløbet og få den nyeste teori og praksis.

Kurset tilbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus

Kurset tilbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, hvilket giver mulighed for at få ECTS point. Kurset giver 5 ECTS point.

Du tilmelder dig kurset via Erhvervsakademi Aarhus.

Klik her for tilmelding

Lær at forebygge og håndtere stress i virksomheden

På dette kursus får du en bred viden om stress og forskellige metoder til at imødekomme stresshåndtering i virksomheden. Du styrker din evne til at forudse, hvad der kan skabe stress, hvordan du får øje på symptomerne, og hvornår stress bliver problematisk. Kurset klæder dig på til at handle professionelt og ansvarligt, hvis du eller nogen omkring dig oplever stress.

På kurset arbejder vi helhedsorienteret med stress og stiller skarpt på, hvordan både individ, gruppe, ledelse og organisation har en betydning i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Du får indsigt i, hvilke indsatser, der på hvert niveau kan bidrage til et sundt arbejdsmiljø. Derudover får du værktøjer til hvordan I kan skabe rammer, som både medarbejdere og ledere kan trives og holde balancen i.

Det lærer du om

 • Hvad er stress? Teorier og historien bag stressbegrebet, etiske problemstillinger
 • Psykisk arbejdsmiljø og økonomiske gevinster ved at forebygge stress
 • Individuel håndtering af stress: Modeller, mindset og soft skills, værktøjer anvendt i praksis
 • Psykologisk tryghed og gruppens indflydelse på stress
 • Lederens rolle i forebyggelse og håndtering af stress
 • Stress i forbindelse med forandringer i organisationen

Det kan du, når du er færdig

 • Identificere stressfremkaldende forhold og symptomer i egen virksomhed
 • Iværksætte forløb og interventioner til at forebygge og håndtere stress
 • Indgå som sparringspartner i konkrete forebyggelses- eller håndteringssituationer

Sådan arbejder vi

Undervisningen på kurset er praksisnær og tager afsæt i deltagernes egne cases og problemstillinger fra hverdagen. Du får både teori og praktiske øvelser i stresshåndtering - og dermed viden og værktøjer, som du kan bruge med det samme på jobbet.

 

Mød en af dine undervisere

I denne video vil en af underviserne på kurset, Karina Gosvig fortælle, hvad du kan få ud af at deltage på kurset.

 

Del

Uddannelsen er for dig, der ønsker:

 • At tilegne dig en bredere viden om begrebet stress
 • Forståelse for hvordan stress påvirker mennesket på både godt og ondt
 • At styrke din evne til at forudse, hvad der skaber stress og til at genkende symptomer
 • Viden om og værktøjer til håndtering af stress i organisationen
 • Forståelse for, hvordan arbejdspladsens forskellige niveauer (individ, gruppe, ledelse og organisation) har betydning i forbindelse med stress. 

De mest stillede spørgsmål

Hvor lang tid varer kurset?

Kurset varer 4 dage: den 29/11, 30/11, 5/12 og 14/12. Hver dag er fra kl. 8.30 - 15.30. Eksamen afholdes den 4/1 eller 5/1 2024.

Hvad koster kurset?

Kurset koste 11.900 kr.

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, du får et eksamensbevis. Du kan tage 'stress i organisationen - på godt og ondt' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Er der eksamen?

Svar: Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. 'stress i organisationen - på godt og ondt' giver 5 ECTS-point. Eksamen afholdes den 4/1 eller 5/1 2024.

Er der fuld forplejning?

Ja, der er fuld forplejning. Og gratis parkering :-)

Praktiske informationer

 • Kurset afholdes ved Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J. Der er gratis parkering foran bygningen
 • Prisen inkluderer fuld forplejning, kursusmaterialer og adgang til eksamen