lovpligtige undersøgelser

Undersøgelser - når loven kræver det

CRECEA foretager helbredsundersøgelser, der monitorerer helbredet særligt hos udsatte medarbejdere, der enten arbejder skiftehold eller som fast natarbejdere. Høreprøver, der afdækker et evt. høretab for medarbejdere, der arbejder i støjende omgivelser, er også en del af de lovpligtige undersøgelser sammen med vaccinationer og måling af bly i blod.