CRECEA har udviklet en høreundersøgelse, som sikrer en grundig og omfattende test af høreevnen hos de medarbejdere, der udsættes for støj i løbet af en arbejdsdag. 

Støj kan skade mere end bare din hørelse. Støj påvirker hjerte og kredsløb negativt og kan give koncentrationsbesvær og øge risiko for ulykker. En støjskade giver høretab, og typisk kan den enkelte ikke selv mærke, om de har en støjskade, hvilket giver risiko for yderligere forværring af en evt. støjskade.

Selvom nedsat hørelse er meget udbredt, viser forskning, at mange vælger ikke at gøre noget, når hørelsen bliver dårligere, og det på trods af at en ubehandlet hørenedsættelse går markant ud over livskvaliteten.

CRECEA tilbyder en høreundersøgelse, der sikrer en grundig undersøgelse af høreevnen hos de medarbejdere, der udsættes for støj i løbet af en arbejdsdag.

Med supervision af speciallæge i arbejdsmedicin tilbyder CRECEAs specialiserede sundhedskonsulenter en grundig undersøgelse af hørelsen samt giver rådgivning og viden om hørelse, støj(skader) og høreværn, sådan at du som ansat og din arbejdsplads får de bedste forudsætninger for at forbygge støjskader og negative konsekvenser af støj.

Har du en støjskade, der kan skyldes arbejdet, anmelder vi den for dig til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Vores IT-system sikrer, at du får dokumentation tilsendt, og vi kan informere din læge, hvis særlige resultater gør det nødvendigt. Finder vi, at du har nedsat hørelse, rådgiver vi dig, så du er rustet til at få mere hjælp til din hørelse.

Hvornår skal medarbejdere have en høreundersøgelse?

Hvis medarbejdere udsættes for støjbelastninger, som kan udgøre en risiko for høreevnen, SKAL disse medarbejdere modtage tilbud om en høreundersøgelse efter følgende forskrift:

  • Ansatte, der udsættes for støj, som overstiger en støjbelastning på 80 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 135 dB(C), skal have adgang til en høreundersøgelse
  • Ansatte, der udsættes for støj, som overstiger en støjbelastning på 85 dB(A), eller spidsværdier overstiger 137 dB(C), skal have adgang til en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse. 
    Denne undersøgelse udføres af en læge eller under en læges ansvar, (hos CRECEA A/S udføres undersøgelsen af en sygeplejerske), og sådanne undersøgelser er omfattet af bekendtgørelsen om arbejdsmedicinske undersøgelser.

Fra støjkortlægning til høreprøve

Når en virksomhed har fået foretaget en støjkortlægning, bør man tilbyde medarbejderne i de relevante arbejdsområder en høreundersøgelse. Støjkortlægningen fortæller, hvilke medarbejdere der bør undersøges.

Anmeldelse af høreskader

Hvis man ved en høreundersøgelse finder en høreskade eller får mistanke om en høreskade, skal skaden efter loven anmeldes som en arbejdsbetinget lidelse til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet.

Der er flere grunde til, at en arbejdsskade skal anmeldes. De primære grunde er:

  • Forebyggelse
    For at forebygge arbejdsskader på arbejdspladserne er det vigtigt at have så meget viden som muligt om, hvad der er årsagerne til arbejdsskader. Oplysningerne om de anmeldte arbejdsskader bliver af Arbejdstilsynet brugt i det forebyggende arbejde for et sikkert arbejdsmiljø.
  • Mulighed for erstatning
    Du har som tilskadekomne måske ret til erstatning, hvis du har et varigt mén eller et tab af erhvervsevne på grund af en arbejdsskade. Det er Arbejdsskadestyrelsen, som vurderer og afgør, om støjskaden giver ret til en erstatning. Eventuelle erstatninger udbetales via Arbejdsskadeforsikringen eller Arbejdsskadestyrelsen.

CRECEA anmelder en høreskade

Hvis CRECEA i forbindelse med en høreundersøgelse identificerer en mistanke om en høreskade, der er arbejdsbetinget, anmelder CRECEA skaden. Den enkelte medarbejder bliver informeret om anmeldelsen og forløbet.

Forebyggelse af støj

Støj påvirker kroppen på flere måder. Det kan påvirke blodtrykket, så det stiger, det kan give koncentrationsbesvær, hovedpine og psykisk mistrivsel. Nogle mennesker er mere påvirket af støj, og hørelsen er mere følsom end andre, og den gruppe er mere udsat for at få støjskader og gener af støj.

Derfor er det afgørende, at man forebygger støj og allerhelst fjerner støjen. Det kan fx være via afskærmning/indkapsling eller ændring af arbejdsprocedurer.

Læs mere her om mulighederne for reduktion af støj på baggrund af en støjkortlægning 

Hvis man ikke kan fjerne støjen, kan det være nødvendigt at reducere støjen ved at bruge høreværn. Bliv klogere på valg af høreværn i dette blogindlæg: Brug af høreværn.

Fakta
Støj kan påvirke sundheden:
• Konstant støjbelastning over 80 dB(A) kan give høreskader, og en belastning på 85 dB(A) kan give alvorlige høreskader
• En stigning på 3 dB(A) er en fordobling af ”støjen” og dermed ørets belastning
• Kraftig støj i en kort periode, hvor spidsværdien overstiger 130 – 140 dB(A), kan skade hørelsen
• Støj kan give tinnitus (susen for ørerne) og lydoverfølsomhed
• Støj kan ændre åndedrætsrytmen og give forhøjet blodtryk
• Selv svag støj kan være psykisk belastende og fremkalde stress
• Kraftig støj kan medføre ulykker, fordi støjen gør det vanskeligt at høre fx advarselssignaler og maskinfejl

Del

Kontakt

Kontakt

Jubit Sørensen

Koordinerende arbejdsmiljøsygeplejerske

Kontakt

Susanne Friis

Arbejdsmiljøsygeplejerske

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang.

Læs mere