Mange mennesker arbejder om natten, og fra forskningen ved vi, at der er særlige sundhedsrisici forbundet med natarbejde.

Det kan være søvnbesvær, psykiske problemer og reaktioner, mave-tarmforstyrrelser, hjertekarsygdomme og ufrivillig abort, ligesom at nogle sygdomme kan forværres som følge af natarbejde – fx diabetes.

Derfor er der al mulig god grund til at passe godt på vores natarbejdere og følge op på, om de trives med natarbejde.
Dette gøres ved at tilbyde medarbejdere med natarbejde en helbredsundersøgelse for natarbejdere.
Faktisk skal man som medarbejder med mere end 300 timer natarbejde om året tilbydes en undersøgelse der slår fast, om helbredet påvirkes af natarbejdet.

 

 

CRECEAs helbredsundersøgelse
CRECEAs helbredsundersøgelse for natarbejdere tager udgangspunkt i et spørgeskema, som bliver suppleret med målinger af forhold, der påvirkes af natarbejde, eller som udgør en særlig risiko. Det er fx blodtryk, kolesterol og blodsukker.
CRECEAs sundhedsfaglige konsulent gennemgår svarene på spørgeskemaet og resultaterne med den enkelte medarbejder, og i fællesskab udarbejder de en personlig handlingsplan med mål for forbedringer.
Endelig samler CRECEA alle de ansattes resultater i en samlet, anonymiseret rapport, som ledelsen kan bruge til at se generelle tendenser i helbredet hos virksomhedens natarbejdere og muligheder for forbedringer.

FAKTA

 • Medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten mellem CO-Industri og DI, SKAL tilbydes helbredskontrol i forbindelse med natarbejde.
 • En natperiode defineres i Arbejdstidsloven som et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet imellem kl. 00.00 og kl. 05.00.
 • Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 5.00.
 • En natarbejder defineres i Arbejdstidsloven som en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller en lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder (Kilde: AT-vejledning D.7.5).
 • Uanset om retten til helbredskontrol bunder i en kollektiv overenskomst eller af arbejdstidsloven, skal den meldes til Arbejdstilsynet. Denne anmeldelse står CRECEA for at indsende.

 

NYT for virksomheder med overenskomst med DI gældende fra 1. marts 2024 

Fra 1. marts 2024 skal alle virksomheder, der har overenskomst med DI følge NFAs tre anbefalinger for organisering af medarbejdernes natarbejde.

NFAs tre anbefalinger om natarbejde, er, at natarbejdere bør have: 

 • Højst tre nattevagter i træk
 • Mindst 11 timer mellem to vagter
 • Højst ni timers varighed pr. vagt

Hvis man ikke lever op til NFAs anbefalinger, skal der i stedet sættes en række særlige aktiviteter i værk. Det er:  

 •  Tilbyde årlige helbredsundersøgelser
 • Tilbyde udvidet helbredsundersøgelser til +50-årige
 • Lave årlig APV målrettet natarbejde
 • Det bliver obligatorisk for natarbejdere at deltage i helbredsundersøgelser hvert 2. år. 
Del

Kontakt

Kontakt

Allan Dehn

Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

Kontakt

Jubit Sørensen

Koordinerende arbejdsmiljøsygeplejerske

Kontakt

Susanne Friis

Arbejdsmiljøsygeplejerske

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang.

Læs mere