Gå til medarbejdere

Allan Dehn

Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

Allan Dehn er fysioterapeut og har spidskompetencer inden for ergonomi og sundhedsfremme

Siden 2004 har Allan arbejdet ved CRECEA, hvor han  har indgående erfaring med rådgivning og undervisning indenfor alle typer virksomheder og brancher (også for Søfarten) ift. arbejdsstedets indretning, tekniske hjælpemidler, arbejdets tilrettelæggelse og teknik, og han rådgiver om nedbringelse af ensidigt belastende arbejde (EBA) og ensidigt gentaget arbejde (EGA).

Allan har desuden udarbejdet talrige multimedie-vejledningsmaterialer med fokus på hensigtsmæssig ergonomi og øvelser og træning.

Derudover gennemfører Allan årligt et betydeligt antal sundhedsprofiler/sundhedstjek, hvor han fx måler blodtryk, kolesterol, BMI og kondital og rådgiver omkring kost, rygning, alkohol og motion. Desuden gennemfører han helbredssamtaler for medarbejdere med natarbejde, hvor han også rådgiver om, hvad man kan ændre, så man bedre trives med natarbejde.

Allan blev i 2001 uddannet fysioterapeut.