Gå til medarbejdere

Jan Rasmussen

Arbejdsmiljøkonsulent

Jan Rasmussen har ekspertkompetencer inden for maskinsikkerhed i store og komplekse logistikanlæg og højlager, herunder myndighedskontakt og risikovurdering af brandstrategi og beredskabsplaner.

Jan er en af de mest erfarne rådgivere og arbejdsmiljøkonsulenter indenfor ovenstående område.

Ligeledes har Jan ekspertkompetencer inden for risikovurdering af ergonomiske forhold herunder arbejdspladsindretninger indenfor landbaserede virksomheder, offshore og det maritime område.

Siden 1994 har Jan arbejdet ved CRECEA, hvor han særligt rådgiver store danske og internationale virksomheder i Danmark og i udlandet om arbejdsmiljø. Han rådgiver primært indenfor transport og engros branchen, detailhandlen og det maritime erhverv.

Jan har som projektleder været ansvarlig for flere større formidlingsprojekter i regi af forskellige Branchearbejdsmiljøråd. Det er fx produktion af indhold til hjemmesider, vejledninger og instruktioner og film og videoproduktion.

Jan udfører i øvrigt generalistrådgivning i arbejdsmiljøspørgsmål.