Gå til medarbejdere

Jens Kr. Winbladh

Markedschef for teknik/Kemi
Arbejdsmiljøkonsulent, Cand.scient

Jens Kr. Winbladh er arbejdsmiljøkonsulent og biolog og har spidskompetencer inden for kemi, biologi i arbejdsmiljøet og ATEX.

Jens har rådgivet omkring arbejdsmiljø siden 2007. Hans specialistrådgivning ligger bl.a. inden for ATEX vurderinger, og som generalist rådgiver han om fysisk arbejdsmiljø, herunder APV, kortlægninger og screeninger af arbejdsmiljøet og om virkemidler i relation til det forebyggende arbejdsmiljø.

Desuden er undervisning en af Jens store kompetencer, hvorfor han også underviser på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Jens blev i 2006 uddannet Biolog, Cand. Scient. Og han har en fortid i Arbejdstilsynet.