Gå til medarbejdere

Michael Bendix Hansen

Arbejdsmiljøkonsulent, Ingeniør

Michael Bendix Hansen er arbejdsmiljøkonsulent og bygningsingeniør og har spidskompetencer inden for indeklima, indretning og det generelle arbejdsmiljøarbejde.

Siden 1990 har Michael rådgivet omkring arbejdsmiljøspørgsmål, og han rådgiver private og offentlige virksomheder om emner som for eksempel APV, indretning, indeklima, ventilation, belysning, støj og akustik og risikovurderinger.

Derudover har Michael en særlig viden inden for planlægning og projektering af lokaler og arbejdspladser og indretning af arbejdspladser i kontor, butik, undervisningslokaler, lager, industri og håndværk.

Michael blev uddannet bygningsingeniør i 1989.

I 2007 tog han uddannelsen ”Workspace Designer”.