Værksted
Tjekliste

CE-mærkede maskiner

Her er de 10 spørgsmål, du altid bør stille, når du har en CE-mærket maskine for at sikre, at din maskine er sikker:

 

Dokumentation:
1. Har du overensstemmelseserklæring på maskinen? 
Alle CE-mærkede maskiner skal leveres med underskrevet overensstemmelseserklæring. Vær særligt opmærksom på at få alt med, når du køber maskinen.

2. Har du dansk brugsanvisning på maskinen? 
Alle maskiner, der skal anvendes i Danmark, skal have dansk brugsanvisning (og faktisk også brugsanvisning på originalsproget)

 3. Har du teknisk dokumentation på maskinen? 
Det kan være tegninger, eldiagrammer, pneumatikdiagrammer, hydraulikdiagrammer mv. Vær opmærksom på at det er opdateret.

 4. Er der foretaget ændringer på maskinen? 
I bekræftende fald, skal du huske at lave risikovurdering og opdatere teknisk dokumentation.

 På maskinen:
5. Er medarbejderne instrueret i at anvende maskine korrekt? 
Mange ulykker sker, fordi medarbejderne ikke er instrueret godt nok i at anvende maskinen.

 6. Skal maskinen anvendes på anden måde end den, der er beskrevet i brugsanvisningen? 
I så fald skal du foretage en risikovurdering af betydningen.

 7. Er der områder på eller omkring maskinen, der bliver farlige som følge af indretning af lokale mv.? 
Tænk her fx på smalle passager, forhøjninger på gulve, trapper mv. Ofte kan den slags give problemer med at overholde afstandskrav ved afskærmninger mv. til farlige bevægelige maskindele.

 8. Kan medarbejdere anvende maskinen på en måde, som ikke er tiltænkt (forventet misbrug og ulovlige handlinger)?

Ofte er dette et punkt vedr. anvendelse, der kan give virksomheden store problemer. Kig efter lus i kontakter, afmonterede hegn og låger. Vær særligt opmærksom hvis der er en stor ”gevinst” ved at anvende maskinen forkert.

 9. Kravler medarbejderne op maskinen på steder, der ikke er beregnet til det? 
Kig efter slidmærker, skamler, stiger eller små platforme.

 10. Kan du se, at maskinen er blevet ombygget, sammenbygget, eller i det hele taget ændret i forhold til det oprindelige design? 
I så fald skal du igen kigge på pkt. 1- 4 igen og foretage de nødvendige ændringer samt dokumentere dine ændringer. Er maskinen ændret væsentligt, skal du sandsynligvis lave fornyet CE-mærkning og overensstemmelseserklæring.