Værksted
Tjekliste

IKKE CE-mærkede maskiner

Her er 9 spørgsmål, du altid bør stille, når din maskine IKKE er CE mærket (altså fra før 1995) for at sikre, at din maskine er sikker:

Dokumentation:
1. Har du dansk brugsanvisning på maskinen?
Alle maskiner, der skal anvendes i Danmark, skal have dansk brugsanvisning (og faktisk også brugsanvisning på originalsproget)

2. Har du teknisk dokumentation på maskinen? 
Det kan være tegninger, eldiagrammer, pneumatikdiagrammer, hydraulikdiagrammer mv. Vær opmærksom på at det er opdateret.

3. Er der foretaget ændringer på maskinen? 
I bekræftende fald skal du huske at lave risikovurdering og opdatere teknisk dokumentation.

På maskinen:
4. Er medarbejderen instrueret i at anvende maskine korrekt? 
Mange ulykker sker, fordi medarbejderen ikke er instrueret godt nok i at anvende maskinen.

5. Skal maskinen anvendes på anden måde end den, der er beskrevet i brugsanvisningen? 
I så fald skal du foretage en risikovurdering af betydningen.

6. Er der områder på eller omkring maskinen, der bliver farlig som følge af indretning af lokale mv.? 
Tænk her fx på smalle passager, forhøjninger på gulve, trapper mv. Ofte kan den slags give problemer med at overholde afstandskrav ved afskærmninger mv. til farlige bevægelige maskindele.

7. Kan medarbejdere anvende maskinen på en måde, som ikke er tiltænkt (forventet misbrug og ulovlige handlinger)? 
Ofte er dette et punkt vedr. anvendelse, der kan give virksomheden store problemer. Kig efter lus i kontakter, afmonterede hegn og låger. Vær særligt opmærksom, hvis der er en stor fordel ved at anvende maskinen forkert.

8. Kravler medarbejdere op maskinen på steder, der ikke er beregnet til det? 
Kig efter slidmærker, skamler, stiger eller små platforme.

9. Kan du se, at maskinen er blevet ombygget, sammenbygget, eller i det hele taget ændret i forhold til det oprindelige design? 
I så fald skal du igen kigge på pkt. 1- 3 igen og foretage de nødvendige ændringer samt dokumentere dine ændringer. Er maskinen ændret væsentligt, skal du sandsynligvis lave CE-mærkning og overensstemmelseserklæring.