Forskning viser, at 11,8 % af den arbejdende befolkning har følt sig udsat for mobning i løbet af et år. 

Tallene stammer fra den nyeste danske undersøgelse af mobning fra 2016 (Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø).

Mobning er krænkende handlinger, som har alvorlige konsekvenser for dem, det går ud over. Derfor vil det altid kræve handling, hvis man ved eller bare har på fornemmelsen, at der forekommer mobning på en arbejdsplads.

Mobning finder sted i en kultur som tillader det
Mobning er et komplekst fænomen, og derfor kan det være svært at vide, hvad man skal gøre i tilfælde af mobning eller i tilfælde af mistanke derom.

Typiske reaktioner når man opdager, at der opleves mobning på en arbejdsplads, er overraskelse, bekymring og frustrationer over, hvad man skal gøre.

Disse reaktioner bliver ofte fulgt op af en hel række spørgsmål som:
• Hvornår kan noget kaldes mobning, og hvornår er det en konflikt?
• Det hele er så uoverskueligt og uhåndterbart - hvornår og hvordan handler man?
• Hvem skal vide noget?
• Hvordan kan vi bedst hjælpe?

Hvis det er data fra en anonym undersøgelse, som peger på, at der opleves mobning, er det ikke mindst spørgsmålene: ”Hvem oplever sig mobbet?”, ”Hvad er der sket?” og ”Hvem har gjort det?” man bliver optaget af at besvare.

De spørgsmål skal man ifølge CRECEAs psykologer, som rådgiver inden for området, undgå at bruge for mange kræfter på at besvare. Mobning finder sted i kulturer, der tillader det. Dvs. det drejer sig ikke om to personer (den der mobber, og den der bliver mobbet), men derimod ofte om udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø og kulturen på arbejdspladsen.

Både forskningen og CRECEAs erfaring fra praksis viser nemlig, at der findes adskillige former for mobning, og de forskellige mobbefænomener kan knyttes til forskellige udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

Med den viden kan man forsøge at indsnævre, hvilke udfordringer mobningen kan være udtryk for. Kan det være, at der generelt i virksomheden bør sættes ind i forhold til konflikthåndtering? Handler det om, at omgangsformen er mere hård end kærlig? Kan oplevelsen af mobning bunde i, at der er stærke normer for, hvordan man skal gøre og være for at passe ind? Eller handler det måske snarere om uenighed om, hvordan kerneopgaven skal løses – og hvad den enkelte skal bidrage med?

Hvis trivselsundersøgelsen viser mobning – få redskabet til at håndtere det
CRECEA har udviklet en E-bog, man kan lade sig guide af, hvis man oplever mobning på arbejdspladsen. E-bogen hjælper med at komme fra kortlægning, hvor det bliver tydeligt, at der opleves mobning, til tilbagemelding af resultater til medarbejderne og frem til handling på resultaterne.

I E-bogen er der forskellige afsnit. I vælger det som bedst passer på jeres situation.

Hvert afsnit indeholder:
• Forstå resultaterne
• Typiske reaktioner på resultaterne
• Overvejelser før mødet med medarbejderne
• Selve mødet med medarbejderne
• Input til handleplan
• Hvad er godt nok?
• Links med yderligere viden

Få e-bog her

Kontakt

Kontakt

Tine Bødker Grynnerup

Markedschef for psykisk arbejdsmiljø og krisekorps. Arbejds- og organisationspsykolog, aut., specialist

Kontakt

Tine Ravn Holmegaard

Arbejds- og organisationspsykolog, aut., specialist

Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang.

Læs mere