Virksomhedens sociale kapital er de ressourcer, der findes i relationerne mellem medarbejderne.

I dag er virksomheders arbejdsprocesser ofte meget komplekse, og det er derfor afgørende, at medarbejderne kan dele viden og samarbejde på tværs i organisationen.

Den sociale kapital bliver dannet gennem samspillet mellem medarbejdere og ledere. Samtidig bliver den sociale kapital konstant udfordret – af fx forandringer i opgaverne, omorganiseringer, nye ledere og nye teams – og skal derfor konstant vedligeholdes.

Hjørnestenene i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne/ relationel koordinering.
Ved at opbygge og understøtte stærke relationer i virksomheden, kan man både forbedre kvalitet og effektivitet i kerneopgaven og styrke trivslen og det gode arbejdsmiljø.


Tre slags social kapital
Social kapital kan opstå i tre forskellige typer relationer i virksomheden:

Samlende social kapital: Relationer inden for et team. Medarbejderne har hyppig og direkte kontakt med hinanden, og ofte en fælles nærmeste leder.
Brobyggende social kapital: Relationer mellem teams. Medarbejderne har ikke altid direkte kontakt, men i stedet kontakt gennem brobyggere som ledere eller kolleger, informationer eller leverancer. Der er ofte snitflader i forhold til opgaveløsningen, hvor man er afhængige af hinanden for at kunne lykkedes.
Forbindende social kapital: Relationer mellem medarbejdere og ledelse – både den nærmeste og den overordnede ledelse.

Start med kerneopgaven
Et godt sted at starte, hvis I ønsker at styrke den sociale kapital, er at sætte fokus på kerneopgaven.
Kerneopgaven er det, virksomheden er sat i verden for at løse og den forskel, virksomheden skal gøre for kunder, brugere eller borgere. Når en virksomhed rummer mange forskellige faggrupper, er det vigtigt, at alle kender kerneopgaven og har en fælles forståelse af, hvordan de samarbejder om at løse den. Når I arbejder med at sætte skarpt på kerneopgaven så husk:

Er kerneopgaven i ental? Hvis kerneopgaven skal give retning og samarbejde i organisationen, skal I kun have én kerneopgave. Flere kerneopgaver betyder, at kursen er sat i flere retninger på samme tid.
Har I husket kunderne/borgerne? Kerneopgaven skal altid handle om de kunder eller borgere, som I vil gøre en forskel for.
Har I plads til flere fagligheder? At levere kerneopgaven kræver næsten altid mere end én faglighed. Når målet er at skabe fælles retning for hele organisationen, kan én faglighed ikke have monopol på at definere kerneopgaven. Det er vigtigt, at faggrupperne kender og respekterer hinandens arbejde.

Hvordan kan man arbejde med den sociale kapital?
Som virksomhed kan I arbejde med social kapital på mange forskellige niveauer. Fra langvarige, ambitiøse projekter på hele arbejdspladsen til små afgrænsede indsatser for at styrke samarbejdet i et enkelt team.

Sæt social kapital på dagsordenen hvor I mødes med ledelsen og i forvejen taler om strategi, produktion, kvalitet og økonomi. Fx til møder i samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøorganisationen, MED-udvalget eller på den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

En måling af den sociale kapital kan give jer et fælles udgangspunkt for arbejdet. CRECEA kan hjælpe med at måle den sociale kapital på jeres arbejdsplads, og give jer et godt udgangspunkt for jeres indsatser.

Ønsker du mere viden?
Så læs blogindlægget om social kapital og få viden om, hvordan det fører til fokus på kerneopgaven og bedre produktivitet.

Læs artiklen her 

Del

Kontakt

Kontakt

Simon Bach Nielsen

Sociolog

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang.

Læs mere