Vold på arbejdspladsen kan være både fysisk og psykisk. 

Vold og trusler om vold er et arbejdsmiljøproblem, som kan få alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred og for arbejdspladsens trivsel. 

Derfor er det vigtigt, at man på arbejdspladser, hvor der er risiko for vold og trusler, arbejder systematisk med at forebygge, registrere og håndtere volden.

En fælles forståelse som udgangspunkt
Første skridt i et systematisk arbejde er at komme frem til en fælles forståelse af, hvad vold er. Man kan ikke løse problemet med vold og trusler, hvis der på arbejdspladsen er mange forskellige opfattelser af, hvad en trussel er, og hvornår der er tale om vold. Det må ikke være op til den enkelte medarbejder, at spekulere på, om noget var en voldelig hændelse.

Forebyggelse nytter
I arbejdet med at forebygge vold på arbejdspladsen opnås den bedste effekt, når der sættes ind med flere tiltag på én gang. Tiltag kan fx være:

Udarbejdelse og implementering af voldspolitik og procedurer for håndtering (beredskabsplan)
Træning af personalet i konfliktnedtrapning og håndtering af potentielt voldelige borgere/patienter/klienter
Risikovurdering på konkrete arbejdssituationer eller borgere/klienter/patienter
Registrering og analyse af hændelser
Hensigtsmæssig indretning af arbejdsstedet

Arbejdsgiveren har endvidere også pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold, der foregår uden for arbejdstiden. Hvis der er risiko for, at de ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, har arbejdsgiveren derfor pligt til at sikre, at der fastsættes retningslinjer for, hvordan de ansatte på en hensigtsmæssig måde kan håndtere tilløb til og episoder med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, også på de sociale medier.

Hvis der opstår voldelige episoder
Psykisk førstehjælp fra kolleger er et vigtigt skidt i bearbejdningen af voldsepisoden. Den psykiske førstehjælp er ikke terapi eller behandling, men består af handlinger, der skal vise, at medarbejderen ikke er overladt til sig selv. Det kan være vigtigt, at alle ansatte ved, hvordan man giver psykisk førstehjælp. CRECEA kan hjælpe med denne uddannelse.

Det kan være en god idé, at I som supplement til den vigtige kollegiale hjælp også har muligheden for professionel krisehjælp. I CRECEA krisekorps tilbyder CRECEA muligheden for hurtig, professionel krisehjælp 24 timer i døgnet – alle årets dag. Se mere her.

Udover den akutte hjælp er det vigtigt, at der bliver fulgt op på længere sigt. Der kan være behov for støtte til arbejdsopgaver, opfølgende møder, samtaler med leder samt evt. psykologhjælp til den ramte. Husk også at vær opmærksom på evt. vidner til hændelsen, eller kolleger som påvirkes af det, der er sket, selvom de ikke var tilstede under hændelsen.

Anmeldelse
En voldsepisode betragtes som en arbejdsulykke, og som ved alle andre arbejdsulykker har arbejdsgiveren pligt til at anmelde voldsepisoden til Arbejdstilsynet, hvis episoden medfører fravær mere end den dag, hvor voldsepisoden skete. Det er samtidig et tydeligt signal til medarbejderne om, at arbejdspladsen tager situationen alvorligt. Voldsepisoden skal anmeldes hurtigst muligt og inden ni dage. Derudover kan det være, at der skal anmeldes til forsikring og evt. politi. Retningslinjer for anmeldelse bør være en integreret del af arbejdspladsens procedurer.

Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang.

Læs mere