16_CRECEA_UDDANNELSESDAGEN_960
CRECEA Uddannelsesdag

Program den 23. oktober 2023

08.30 - 09.00: Ankomst og morgenmad

9.00 - 09.40: Velkomst og oplæg ved adm. direktør Jacob Storch 
Forskning viser, at bestemte karakteristika er til stede i organisationer med succes. CRECEAs administrerende direktør Jacob Storch vil introducere os for disse karakteristika og komme med tanker om, hvordan man kan tilrettelægge arbejdet, så disse karakteristika bliver styrket.

09.40 - 10.00: Pause og netværk

10.00 - 11.00: Plenumoplæg. Keynote 1: Mikroforandringer, Signe Bruskin
Igennem de seneste år har alle organisationer været igennem en masse forandringer. Typisk har fokus været på de store strategiske forandringer, men kigger vi på trivslen og arbejdsmiljøet blandt medarbejdere, er det ofte de små nære forandringer, mikroforandringer, der påvirker mest. Det kan fx være nyt IT-system, flytning til nyt kontor, ændringer i kaffeordningen eller ny leder. Typisk ser forandringerne små ud på papiret, men føles store og radikale.
På CRECEA Uddannelsesdag fortæller Signe Bruskin mere om mikroforandringer. Både om hvad mikroforandringer er, hvordan de påvirker vores trivsel og ikke mindst, hvordan vi kan arbejde med dem i praksis. Der gemmer sig nemlig også et stort potentiale i at arbejde med mikroforandringer til at få skabt et godt arbejdsmiljø bl.a. ved at arbejde med psykologisk tryghed og balancere mellem tvivl og handlekraft.
Signe har i mere end 10 år arbejdet med organisations- og lederudvikling og har desuden ph.d. i forandringer fra CBS. Baseret på hendes ph.d. forskning har hun skrevet bogen Mikroforandringer – et medarbejderblik på organisationsforandringer (Dansk Psykologisk Forlag, 2021) som danner baggrunden for foredraget.

11.00 - 11.15: Pause og gå til workshop

11.15 - 12.15: Workshop 1

12.15 - 13.00: Frokost og netværk

13.00 - 14.00: Workshop 2

14.00 - 14.30: Kaffe, netværk og alle samles i plenumlokalet

14.30 – 15.30: Plenumoplæg. Keynote 2: Seniorer og arbejdslivet, Lars Andersen: 
Hver anden medarbejder på tværs af jobgrupper forventer at forlade arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Danske arbejdspladser er derfor i høj risiko for at miste erfaren arbejdskraft. Hvad skal der til, hvis flere skal kunne holde til – og have lyst til – at arbejde til en højere alder? Forskningsprojekterne SeniorArbejdsliv og Sund og Sikker Hele Arbejdslivet viser, at et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samt muligheder for at tilpasse seniorarbejdslivet, er vejen frem. Men hvordan ser det ud for de enkelte jobgrupper? Og hvad kan AMO’en på de enkelte arbejdspladser gøre? Kom og hør mere når professor Lars Andersen gennemgår den seneste forskning på området.

 

Find ud af hvilke workshops du skal vælge

Workshop 1

Lær hvordan du i praksis igangsætter indsatser der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø

Møder du problemer med, at kollegaer ikke trives?
Har du fx som medlem af AMO oplevet, at kolleger henvender sig til dig med problemer i det psykiske arbejdsmiljø, som du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere?

CRECEAs organisationspsykolog Liv Starheim har skrevet en bog om, hvordan konflikter, mobning, stress og utryghed i det psykiske arbejdsmiljø kan håndteres ved at samarbejde i Arbejdsmiljø- og TRIO gruppen. Ud fra cases vil vi i workshoppen arbejde med at designe undersøgelser, som fører til forståelse og veje til at igangsætte indsatser, som forbedrer trivslen.   
Ved Liv Starheim, Arbejds- og organisationspsykolog, aut. ph.d, ved CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Workshop 2

Sådan får du APVen til at blive en værdifuld del af arbejdsmiljøarbejdet

På denne workshop får du inspiration til, hvordan du gennemfører en APV, der bliver en værdifuld rygrad og rettesnor i arbejdsmiljøarbejdet. 
Du bliver præsenteret for forskellige metoder til kortlægning - herunder de forskellige fordele og ulemper, og du får konkrete ideer til operationalisering af kortlægningens resultater fx ved at implementere APV-handlingsplanen i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
Derudover får du konkrete ideer til, hvordan du kan håndtere særlige forhold så som krænkende adfærd og hjemmearbejdspladser.
Ved Simon Bach Nielsen, Sociolog ved CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Workshop 3

Grib ind ved mistrivsel - ud fra vidneprincippet

Måske har du som AMR eller leder oplevet situationer med medarbejdere eller kolleger, som ikke forløb helt, som det burde. Og du ved, at nogen burde gøre noget – gribe ind…
Det kan også være, at du er i HR og får en viden, som kan være svær at stille noget op med, selvom der helt klart kaldes på, at nogen skal gøre … et eller andet. 

Men hvornår – og hvordan?

Sådanne dilemmaer er kendt for de fleste af os. Men det kan blive særligt svært at navigere i, når man har et særligt ansvar, som følger med at være leder, HR eller repræsentant, fordi man selv og andre forventer, at det er netop DIG, der er den ”nogen”, som bør gribe ind.
På workshoppen vil vi arbejde med deltageres egne og fælles dilemmacases ud fra vidneprincipperne i GRIB IND-typologierne.
Ved Tine Ravn Holmegaard, Arbejds- og organisationspsykolog, specialist ved CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Workshop 4

Udnyt AMOs handlemuligheder – også når det gælder arbejdsrelateret sygdom

Mange oplever, at de er usikre på, hvordan de som arbejdsmiljøorganisation skal og kan forholde sig til arbejdsrelateret sygdom, og kan de overhovedet gøre noget? Det kan de. 
I denne workshop gennemgår arbejdsmediciner Milene Madsen, hvilken rolle og hvilke konkrete handlemuligheder AMO har i forhold til arbejdsrelateret sygdom. 
Du vil blive klogere på typiske problematikker på en arbejdsplads, og hvad man kan gøre i den sammenhæng, ligesom du får viden om, hvad man som AMO kan gøre, hvis der er mistanke om arbejdsrelateret sygdom på arbejdspladsen. 
På workshoppen gennemgås de forskellige muligheder for henvisninger, og vi gennemgår hvilke spørgsmål man kan stille medarbejderne for at afdække mulige problemers omfang.
Ved Læge med speciale i Arbejds- og Miljømedicin, Milene Torp Madsen, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Workshop 5

Lær hvordan du kan bruge de bedste fif fra ledelsessystemer i dit arbejdsmiljøarbejde

Ledelsessystemet er et værktøj til at styre og organisere virksomhedernes arbejdsmiljø. På denne workshop ser vi på hvilke processer i indførelse af ledelsessystemet, der er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø i virksomhederne. Vi gennemgår de 6 grundelementer fra arbejdsmiljøstandarden, som kan være med til at nedbringe antallet af arbejdsulykker, reducere sygdomsfravær og fremme de løbende forbedringer inden for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Der vil være særligt fokus på værktøj til risikovurdering i arbejdsmiljøet.
Det er ikke en forudsætning, at du har kendskab til arbejdsmiljøstandarden ISO 45001.

Ved arbejdsmiljøkonsulent, Karen Klarskov, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Kontakt CRECEA

Hvis du har spørgsmål til CRECEA Uddannelsesdag, skal du ikke tøve med at kontakte os. Udfyld formularen og vi vender tilbage til dig, så hurtigt vi kan.