16_CRECEA_UDDANNELSESDAGEN_960
CRECEA Uddannelsesdag

Program den 10. oktober 2024

08.30 - 09.00: Ankomst og morgenmad

9.00 - 09.05: Velkomst

09.05 - 10.05: Keynote 1: Fremtidens arbejdsmiljø – megatrends om arbejdsmiljø i nær og fjern fremtid?
Ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, Cand.scient.pol., fra Fremforsk, Center for fremtidsforskning.
Marianne har siden 2006 arbejdet professionelt med især megatrends, globalisering, arbejdsmarked, arbejdsmiljø, generationer, digitalisering, ledelse, børn og unge i både Danmark og i Norden.

10.05 - 10.30: Pause og netværk

10.30 - 11.30: Keynote 2: Bliv klar til fremtiden - med psykologisk tryghed
Ved arbejds- og organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen
”Det er svært at spå, især om fremtiden” – et velkendt ordsprog, hvis rigtighed er svær at antaste.  Uanset hvilke muligheder og udfordringer fremtiden bringer for jeres organisation og dermed for arbejdsmiljøet for jeres ansatte, så er der en vigtig opgave for ledelse og arbejdsmiljøorganisation i at skabe de bedste betingelser for at organisationen kan klare sig godt i en uforudsigelig fremtid, ligesom der er en vigtig opgave i at sikre gode rammer for trivsel og arbejdsmiljø.

En arbejdsplads og et socialt klima præget af høj psykologisk tryghed kan muligvis give os noget af nøglen til at lykkes med dette.  

I denne key note vil vi derfor sætte fokus på, hvad psykologisk tryghed er, og hvorfor det kan være et vigtigt element i arbejdet med at fremtidssikre jeres organisation og arbejdsmiljøarbejde. Vi vil også kigge på, hvorfor psykologisk tryghed ikke nødvendigvis er et naturligt udgangspunkt i en organisation, ligesom vi vil undersøge mulige strukturelle og adfærdsmæssige tiltag, som kan være med til at understøtte høj psykologisk tryghed på en arbejdsplads – til gavn for flere bundlinjer i organisationen. 

11.30 - 12.15: Frokost og gå til workshop 1

12.15 - 13.15: Workshop 1

13.15 - 13.45: Pause, kage, netværk 

13.45 - 14.45: Workshop 2

14.45 - 15.15: Pause og alle samles i plenumlokalet

15.15 – 15.45: Fællesskabende og humoristisk overraskelse

Find ud af, hvilke workshops du skal vælge

Workshop 1

Fasthold og tiltræk medarbejdere – med sundhedsmiljøer

Når vi taler om udfordringer i fremtidens arbejdsmiljø, kan en af løsningerne være at implementere sundhedsmiljøer. Vi bliver nødt til at passe på de medarbejdere, vi har – de skal holde længere, og vi skal kunne tiltrække nye, de skal se og mærke, at vi passer på dem – på arbejdspladsen.

Vi bliver mere inaktive, smerter stiger samtidig med, at forskningen viser, at der skal meget LIDT til at forbedre og gøre os sundere af at gå på arbejde. Aktivitet giver færre smerter, øget produktion og ofte også et bedre socialt sammenhold.

Derfor har vi her sammensat en aktiv workshop, hvor du får ideer til og mulighed for selv at afprøve øvelser og praktiske tiltag. Desuden får du redskaber, så du kan implementere indsatserne på din egen arbejdsplads.

Det kan fx være:

  • SMART træning – (sjov) træning for hjernen
  • SMART mål – til at lave mål om bevægelse på arbejdspladsen
  • Adfærdsdesign
  • Fysiske øvelser for alle
Denne workshop kommer du til at forlade med oplevelsen ”skal der virkelig ikke mere til”

Ved Fysioterapeut Mikkel Mathiasen, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

 

Workshop 2

Generation Z på arbejdsmarkedet

I løbet af de seneste år er generation Z begyndt at indtræde på arbejdsmarkedet, og flere oplever, at det kan være vanskeligt at forstå de unges adfærd og ønsker på arbejdspladsen.

Workshoppen har til formål at give en større forståelse for, hvem generation Z er. Dette gøres ved at se nærmere på, hvad der motiverer de unge på arbejdsmarkedet og dermed give et indblik i, hvordan man kan skabe en attraktiv arbejdsplads for de yngste medarbejdere.

Der lægges desuden vægt på en forståelse af det samfund, som generation Z er vokset op i, da denne  forståelse gør os klogere på, hvad der har været med til at forme generationens adfærd, holdninger og værdier.

Ved Arbejds- og organisationspsykolog Karina Overby Gosvig, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

 

Workshop 3

Gamle hjerner på arbejde

Hjernen udvikler sig hele livet igennem, og vi kan noget som 60-årig, som vi bestemt ikke kunne som 20-årig. De store spørgsmål her er derfor:

Hvordan udnyttes denne bevidsthed om særlige kompetencer på arbejdspladsen? Hvordan gøres det attraktivt at blive på arbejdsmarkedet - måske også langt efter folkepensionsalderen?

Denne workshop trækker på den seneste forskning om emnet og stiller spørgsmål ved en seniorpolitik, der mere handler om afvikling end udvikling. Kunne den i stedet handle om fastholdelse og fortsat udvikling af seniorer på arbejdspladsen?

Deltagerne på workshoppen får mulighed for at drøfte, hvilke opgaver i virksomheden, der ud fra forskningen med fordel kan besættes af ”gamle hjerner”. Dernæst kastes der lys på, hvordan det gøres attraktivt at blive på arbejdsmarkedet også efter folkepensionsalderen, og hvordan man lægger det til rette i organisationen og tager samtalen derom.

Ved organisationskonsulent, Hans Marstrand, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

 

Workshop 4

Technostress

Som en del af de nye udfordringer i arbejdsmiljøet står vi over for en ny, voksende udfordring: Technostress. En belastning, der nedbryder medarbejdernes velbefindende gennem øget arbejdsudmattelse, som påvirker både den fysiske og følelsesmæssige tilstand. Interessant nok viser forskning, at et arbejdsmiljø rigt på viden kan dæmpe disse negative virkninger og skabe et fundament, hvorpå medarbejderne bedre kan håndtere de komplekse udfordringer, som teknologien stiller os overfor.

På denne workshop dykker vi ned i, hvordan relationelt arbejde og koncepter som "body doubling", tålmodighed og tillid kan være nøglen til at ruste medarbejdere mod Technostress. Vi vil udforske, hvordan vi kan støtte særligt de medarbejdere, der kæmper med IT og føre dem sikkert igennem digitale transformationer.

Ved Arbejds- og organisationspsykolog Morten Saxtorff Andreasen, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

 

Workshop 5

Samspil mellem ESG, bæredygtighed- og arbejdsmiljøtiltag.

På arbejdspladser over hele landet står vi over for en fremtid, hvor ESG-rapporteringer og andre initiativer indenfor bæredygtighed kommer til at spille en stor rolle. Dette påvirker ikke kun medarbejdere og strategiske mål, men også virksomhedens omdømme, værdier og muligheder for handling.

Når vi prioriterer bæredygtig udvikling og begynder at implementere bæredygtige initiativer, kræver det, at vi tænker anderledes. 
Det betyder forandringer i hele organisationen. 
Netop denne nye tænkning og forandring berører mange aspekter af arbejdsmiljøet, da fx processer ændres eller tilrettes, ligesom der vil blive stillet nye krav om samarbejde på tværs af organisationen- og kan være med til at fastholde og tiltrække medarbejdere.
 
På workshoppen tager vi arbejdsmiljøbillerne på, og gennem dem ser vi på følgende emner:

  • ESG, verdensmål og bæredygtighed
  • Medarbejderinddragelse og samspil i organisationen
  • Tværfagligt samarbejde der styrker de strategiske bæredygtighed- og arbejdsmiljømål
  • Organisationens indsatsområder for en arbejdsmiljø- og bæredygtig udvikling

Ved Arbejdsmiljøkonsulent Mogens Frølich, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Kontakt CRECEA

Hvis du har spørgsmål til CRECEA Uddannelsesdag, skal du ikke tøve med at kontakte os. Udfyld formularen og vi vender tilbage til dig, så hurtigt vi kan.