16_CRECEA_UDDANNELSESDAGEN_960
Velfærdens arbejdsmiljødag for den offentlige sektor

Program den 24. oktober 2023

08.30 - 09.00: Ankomst og morgenmad

9.00 - 09.30:
Velkomst og oplæg ved adm. direktør Jacob Storch: Den offentlige sektor i en brydningstid 
Ansatte i den offentlige sektor har gennem mange år skullet orientere sig i en stadig mere kompleks hverdag, hvor krydspres mellem krav og ønsker fra borgerne og ressourcerne til at imødekomme disse ønsker ikke har nået hinanden. Vi ser resultaterne af denne udvikling i et stigende pres på medarbejdere og ledere i form af mistrivsel, sygefravær og stress.
Samtidig sker der spændende nybrud i den offentlige sektor, hvor innovation og nytænkning af velfærdsopgaverne, borgernes relation til de professionelle og politiske ønsker om afbureaukratisering sætter nye retninger. Det er vigtigt, at vi kobler arbejdsmiljøet ind i de nye retninger, som er undervejs, så der skabes rum for nytænkning af måden, vi indretter arbejdet på - dermed kan vi sikre medarbejdernes og ledernes trivsel i samme bevægelse. Det skal være sundt at gå på arbejde i den offentlige sektor, og kan man samtidig bidrage til den gode opgaveløsning, er arbejdsmiljø og kerneopgaven et win-win scenarie.

09.30 - 10.00:
Pointerne i udviklingen af et kursus i psykisk arbejdsmiljø ved arbejds- og organisationspsykolog ved CRECEA Maiken Baagøe Christensen 
Som en del af OK 21 blev CRECEA bedt om at udvikle et nyt kursus i psykisk arbejdsmiljø målrettet tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i kommuner og regioner. CRECEAs konsulenter har indsamlet den nyeste viden på området og designet et kursus på halvanden dag. I inviteres ind i denne arbejdsproces, og I vil blive præsenteret for hovedpointerne fra projektet, som I kan lade jer inspirere af i jeres arbejde med psykisk arbejdsmiljø.

10.00 - 10.30:
Keynote 1: Formålsdrevne og frisatte organisationer ved praksisforsker og organisationspsykolog Andreas Grandhoff Juhl fra agora.dk
Hvordan fungerer mere formålsdrevne og frisatte organisationer? Og hvordan laves omstillingen hertil? Disse to spørgsmål har været drivende for AGORAs praksisforskningsprojekter "Organisationer Gentænkt", som psykolog og forsker Andreas Granhof Juhl har været medansvarlig for siden 2015. 
Job- og Arbejdsmarkeds Center i Gentofte Kommune er et strålende, dansk eksempel, og i oplægget vil Andreas fortælle om mønstrene i både danske og internationale organisationer. Kan medarbejderne fx selv bestemme, hvad de laver på arbejde? Og hvordan træffes beslutninger anderledes? I oplægget vil der være fokus på både nye strukturer, klare organisatoriske værdier og den enkeltes arbejde med sig selv.

10.30 - 10.45: Pause

10.45 - 11.30: 
Keynote 2: 90% ledelsesløs organisering i virkeligheden ved Ann-Christina Matzen Andreasen, indehaver af Matzen Ledelsesudvikling 
Ann-Christina Matzen Andreasen, indehaver af Matzen Ledelsesudvikling deler ud af sine konkrete ledelseserfaringer med at skabe en organisering, der er 90 % ledelsesløs i Job- og ArbejdsmarkedsCenter (JAC) i Gentofte Kommune 
Ann-Christina Matzen Andreasen, foredragsholder, virksomhedsleder og forfatter, deler ud af sine konkrete ledelseserfaringer med at skabe en organisering, der er 90 % ledelsesløs. En organisering, der er båret af fælles lederskab, involvering og uddelt mandat til medarbejderne. Helt konkret betyder det, at medarbejderne laver alt indholdet i virksomhedens strategi, de ansætter deres egne kollegaer og forhandler deres egen løn. Ledelsens opgave er at sikre den fælles retning, facilitere og være kulturambassadører. Det er en forandringsproces som kræver ændringer i organisationen. Resultaterne er til gengæld målbare for både kvaliteten i ydelsen, økonomien og arbejdsmiljøet.
Virksomheden, som Ann-Christina leder, er to år i træk, kåret som Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads. 

11.30 - 12.00: Spørgsmål og paneldiskussion

12.00 - 13.00: Frokost

Om eftermiddagen afholdes fire forskellige workshops. Du vælger de to, der passer bedst til dine interesser.

13.00 - 14.00:
Workshop runde 1

14.00 - 14.30: Kaffe og netværk

14.30 - 15.30:
Workshop runde 2

Find ud af hvilke workshops du skal vælge

Workshop 1

De nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse - skab sammenhæng i det forebyggende arbejde, så der opstår følgeskab

”Overblik” og ”Sammenhæng” er nøgleord i ønsket om at arbejde forebyggende med vold, trusler og andre former for grænseoverskridelser. I ”De nationale retningslinjer ” er indlejret ”en tandhjuls-metafor”, hvor forebyggelse, håndtering og læring er som tre tandhjul, der griber ind i hinanden. Pointen er, at hvis et af hjulene står stille, eller mangler et par ”tænder”, stopper sammenhængen. Så… hvilke ”tænder” skal der være, og hvordan sikrer man sig, at der hele tiden overføres viden fra hændelser til det forebyggende arbejde og videre til håndtering? 
I denne workshop vil der indledningsvis være en introduktion til de nationale retningslinjer, hvorunder man har mulighed for løbende at vurdere egen praksis. Efterfølgende lægges der op til dialog i grupper med fokus på både det, der fungerer og de steder, hvor bevægelsen mellem de forskellige tandhjul kan gå i stå. 
Med sig får man et ”overbliksredskab”, som man efterfølgende kan anvende i egen organisation. 

Ved Hans Marstrand, Seniorkonsulent ved CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Workshop 2

Ikke et ord om sygefravær

Hvordan skaber vi en kultur og organisation præget af et højt fremmøde, hvor de positive oplevelser og den stærke fælles kultur er normen? På workshoppen ser vi tilbage på erfaringer gennem mere end tyve år med metoder til, hvordan man kan reducere fraværet gennem en positiv proces, hvor medarbejdere og ledere selv identificerer trivselsfaktorer og hvad, der kan forstærke en positiv trivsel og et højt fremmøde.
Vi stiller skarpt på, hvordan man gennem en anerkendende og ressourcefokuseret metode kan skabe ny energi, øget fremmøde samt samskabende praksis i egen hverdag med simple og meningsfulde teknikker.

Ved Jacob Storch, adm. direktør i CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Workshop 3

"Den borger er ikke i vores målgruppe" - når forråelse eller udbrændthed rammer

Forskning peger på, at jobs med omsorg og høj grad af stress – fx i form af høje følelsesmæssige krav – kan resultere i omsorgstræthed og udbrændthed – ja endog forråelse. Når det sker, har det store konsekvenser – ikke bare for den, som oplever symptomerne – men også fordi man ikke længere er i stand til at være der for de mennesker, man er ansat til at støtte og hjælpe. 
Når forråelsen indtræffer, vil medarbejderen føle sig udbrændt, flad og uengageret. I en personalegruppe kan forråelsessymptomer være, at medarbejderne bliver enige om, at en bestemt borger ”ikke er i vores målgruppe”, ”er uden for pædagogisk rækkevidde” eller ”er ude på at lave splitting”. Når professionelle forfalder til den slags tale, er der meget langt til at opfylde kerneopgaven med at være nærværende og til stede i relationen til borgeren – også når det er svært. I stedet bliver selvbeskyttelsen det, som træder i front, og den dårlige samvittighed og stresssymptomer bliver baggrundstæppet. 
Flere mediesager, stresssygemeldinger og andre data peger på, at forråelse kan og skal forebygges. 
På denne workshop vil deltagerne blive præsenteret for nogle af de arbejdsmiljømæssige faktorer, som har særlig risiko for at føre til udbrændthed og forråelse. Vigtigst vil deltagerne præsenteres for værktøjer til at fremme mental trivsel og forebygge udbrændthed og forråelse.

Ved Tine Ravn Holmegaard, arbejds- og organisationspsykolog ved CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Workshop 4

Patientsikkerhed og psykisk arbejdsmiljø

I denne workshop kommer Maiken Baagøe Christensen med bud på, hvorfor patientsikkerhed og arbejdsmiljø er to størrelser, der ikke bør bo langt fra hinanden.  Patientsikkerhed og arbejdsmiljø har gennem mange år udviklet sig med hver deres forskellige logikker og sprogbrug. I hverdagen vil mange arbejdspladser have organiseret sig med forskellige nøglepersoner, læringssituationer, runderinger m.m. inden for henholdsvis arbejdsmiljø og patientsikkerhed. I Maikens oplæg kommer der eksempler på, hvor nært beslægtede disse områder er. Psykologisk tryghed og konstruktive læringsmiljøer er vigtige for begge områder. Deltagere i workshoppen får mulighed for at dele eventuelle gode ideer med hinanden. 
Alle er velkomne – men workshoppen er formentlig mest relevant for arbejdspladser med patienter, klienter eller borgere, hvor der også arbejdes med patientsikkerhed.

Ved Maiken Baagøe Christensen, arbejds- og organisationspsykolog ved CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Kontakt CRECEA

Hvis du har spørgsmål til CRECEA Uddannelsesdag, skal du ikke tøve med at kontakte os. Udfyld formularen og vi vender tilbage til dig, så hurtigt vi kan.