Tænk arbejdsmiljø ind i projektstadiet

Og opnå både en bedre trivsel og færre omkostninger

Stillads 3

Tænk arbejdsmiljøet ind i nye bygninger allerede på projektstadiet og vær dermed sikker på, at lokaler og bygninger passer til det arbejde, der skal udføres, at de lever op til krav om arbejdsmiljø, og at de er behagelige at opholde sig i.

 

CRECEA kan gennemgå tegninger og sammenholde projektet med de arbejdsfunktioner, der skal være i bygningen. CRECEA vil derefter sammen med arbejdsmiljøorganisationen komme med forslag til ingeniører og arkitekter om, hvordan arbejdsmiljøet bliver godt fra begyndelsen i det nye byggeri. I rådgivningen vil vi blandt andet kigge på adgangsforhold, lyd og støj, lys, ventilation og ergonomi og pladsforhold.

Få her CRECEAs konsulenters 6 gode råd til, hvordan man ved at tænke arbejdsmiljøet ind i starten af et byggeri både kan spare penge og sikre medarbejdernes trivsel:

1. Inddrag arbejdsmiljøgruppens input og gode erfaringer og opnå indflydelse, udviklingsmuligheder og et godt samarbejde på arbejdspladsen

2. Overvej hvad der fungerer eller ikke fungerer i den eksisterende bygning og overvej dermed også, hvad der skal med eller ikke med i den nye bygning

3. Afklar hvordan I ønsker at arbejde i de nye lokaler: som team, funktionsopdelt eller individuelt

4. Overvej hvordan I sikrer et godt indeklima, lysforhold, temperaturforhold, luftkvalitet, akustik og støj

5. Afklar hvad I skal tænke på i indretningen for at forebygge ergonomiske problemer

6. Overvej hvilke materialer, inventar og teknisk udstyr, der er hensigtsmæssigt