Maskinværksted

Information om maskinværkstedsbekendtgørelsen

Værksted
Viden om maskinværkstedsbekendtgørelsen

I 2016 blev maskinværkstedsbekendtgørelsen introduceret som erstatning for den tidligere miljøgodkendelse. Kommunerne ønsker med tiden at få alle virksomheder over på den nye bekendtgørelse, og derfor vil alle virksomheder, som i dag har en miljøgodkendelse, på et eller andet tidspunkt skulle overgå til den nye bekendtgørelse.

At overgå til den nye bekendtgørelse kan kræve en del papirarbejde. Derudover er der krav om, at det hele skal indtastes digitalt til kommunen.

Maskinværkstedsbekendtgørelsen indeholder krav til luftforurening, støj, præstations- og egenkontrol, beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand samt krav til driftsjournal. Disse miljøkrav skal du redegøre for i forbindelse med anmeldelsen til kommunen, via Byg & Miljø.

En virksomhed er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen når:
  • Maskinværkstedet har et produktionsareal på 1000 m2 eller derover
  • Man tidligere har haft miljøgodkendelsen under A205
  • Der foretages ændringer eller udvidelser

En virksomhed kan køre videre på denne gamle godkendelse, men ved ændring eller udvidelse af virksomheden skal den nye bekendtgørelse anvendes, eller hvis kommunen vurderer, at virksomheden skal regodkendes.

Følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen:

1) Stansning, prægning, savning og klipning af emner i jern, stål og metal
2) Massebevarende kold bearbejdning af plader af emner i jern, stål og metal som bukning, dyb-træk m.m. samt trådtrækning, flowforming (trykvalsning) og pladevalsning
3) Drejning, boring, fræsning, høvling og slibning af emner i jern, stål og metal
4) Mekanisk rensning ved tromling af jern, stål og metal i lukket beholder
5) Svejsning og skæring i ulegeret stål og rustfrit stål
6) Støvfrembringende overfladebehandling, herunder sandblæsning og pulverlakering, når den samlede udsugningskapacitet fra anlæg overstiger 10.000 normal m3 pr. time
7) Overfladebehandling i vådmaleanlæg, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, men under 150 kg/time eller 200 tons/år

Sådan kan CRECEA gøre det nemmere for dig at overgå til den nye bekendtgørelse
  • Ved at varetage al den nødvendige myndighedskontakt for virksomheder og indhenter bl.a. miljøgodkendelser
  • Ved at indtaste direkte i Byg & Miljø - via sikker rådgiveradgang (NemID)
  • Ved at rådgive om luftmåling eller støjmåling
  • Ved at varetage kontakt til kommunen
  • Ved at vedligeholde VOC regnskab
  • Ved at ddføre OML beregning