Arbejder du med farlige kemikalier?

Kemi jungle

Hvordan finder du ud af, om du bliver udsat for farlige kemikalier i de produkter, du arbejder med?

CRECEAs kemikere kommer her med nogle gode råd til, hvad du skal være opmærksom på.

 

Hvis du arbejder med malinger, 2-komponent lim, PU-skum, spartelmasser mm., så er der god grund til at kigge nærmere på sikkerhedsdatabladet eller etiketten på beholderen, som produktet opbevares i.

På sikkerhedsdatabladet eller beholderen skal du se efter ord som epoxy, isocyanat og styren. Står der et eller flere af disse ord, skal det undersøges nærmere, om det er de stoffer, som kan give problemer i form af allergi, eksem, hukommelsestab mm.

Det er vigtigt, at du går systematisk til værks, når du gennemgår produkterne.
Gør fx sådan her
:

1. Lav en liste over alle jeres produkter/kemikalier

2. Kig i sikkerhedsdatabladet på hvert produkt. Find ud af, om nogle af produkterne indeholder stoffer som epoxy, isocyanat eller styren

3. Alle tre ovennævnte stoffer er omfattet af særlige regler og kræver uddannelse eller instruktion for, at der må arbejdes med dem. De særlig regler er bl.a. krav til udsugning, velfærdsfaciliteter, værnemidler, krav til uddannelse/instruktion. Undersøg at I har det på plads.

4. Husk at lægge mærke til MAL-koden, som fortæller dig, om der må sprøjtes med produktet, eller om det skal rulles/pensles på.