Forandringer

Håndtering af menneskelige reaktioner under forandringer er afgørende

Forandringer
Baggrundsviden om forandringer

Det anslås, at når man gennemfører en forandring, vil 30 % typisk være med, 50 % vil være neutrale eller afventende, og 20 % vil være imod. Det vil altså sige, at der er 50 %, som både kan blive medspillere og modspillere afhængig af, hvordan modstanden mod forandringer håndteres.

Derfor er det særdeles vigtigt at håndtere menneskers følelser i løbet af en forandring og ikke kun planlægge forandringer. Mennesker reagerer nemlig på alle mulige måder – de græder, bliver sure eller larmende tavse.

Har man en situation, hvor følelserne ikke håndteres undervejs, vil oplevelsen af modstand mod forandringen øges. 1/3 af alle forandringsprocesser lykkes ikke på den baggrund – og slet ikke med de ønskede forbedringer eller i det ønskede tempo.

Derfor må man ikke undervurdere at håndtere de menneskelige reaktioner som en del af det at gennemføre forandringer.