Konflikter

Råd til lederen om at håndtere konflikter

Konflikter - ledere - 960
Baggrundsviden om konflikter - de larmende og de tavse

Konflikter fylder ofte meget og kan være særdeles slidsomme, fordi der er mage følelser i spil. Derfor kan det også være svært at vide, hvad man som leder skal stille op, og hvordan man konkret skal håndtere situationen og løse konflikten.

Som leder kan man også føle sig på usikker grund, fordi man ved, at man er ansvarlig for at løse konflikten. Og det er svært at håndtere konflikter mellem medarbejdere. Det er svært at være den neutrale spiller, som ikke tager parti.

Men i virkeligheden handler det ikke kun om at evne at løse konflikter. Det handler også om at TURDE at gå ind i konflikten. Men det kan være svært, og usikkerheden i forhold til, om man gør noget forkert, kan betyde, at man som leder prøver at gå uden om en konflikt. Man venter og ser, om den løser sig af sig selv. Og hvis man som leder i en periode ikke hører noget, er det nærliggende at tro, at konflikten er løst.

Det er bare oftest ikke tilfældet. Konflikter som ”larmer” er nemlig ofte lettest at håndtere. Her er der stadig en form for dialog mellem parterne i konflikten, og man kan få en fornemmelse af, hvad konflikten handler om. De ”tavse” konflikter derimod er oftest svære at løse, for når konflikten er gået fra larmende til tavse, har man opgivet dialogen. Fjendebilledet af den anden part er forstærket, og konflikten er spredt ud i organisationen. Konflikten er mere fastløst og derfor sværere at løse.

Derfor er det så vigtigt at løse konflikter. Bliver de løst på en god måde, rummer de endda muligheder for forbedring og udvikling.