Planlæg dit møde

Og kom godt fra start

kontor, møde, business_960

Kender du det at gå fra et møde uden at være sikker på, hvad der er besluttet, og om I overhovedet blev enige?

Så kan du måske bruge disse tips til, hvad man som mødeleder kan gøre, allerede INDEN mødet går i gang, så man kommer godt fra start:

 • Lav en god dagsorden, hvor du har afklaret:
  Formålet med mødet og punkterne på dagsordenen (er det et informationspunkt, beslutningspunkt, problemløsningspunkt eller ideudvekslingspunkt)
  Hvem deltager? (måske deltager alle ikke på hele mødet)
  Vær klar over hvilke beslutninger, du ønsker, skal træffes. Måske skal du lave aftaler med personer, der skal præsentere noget
  Skru dagsordenen sammen, så folk kan komme og gå til deres del af mødet
  Lav korte punkter, skriv ikke for mange ord
 • Overvej hvornår dagsordenen skal sendes ud, så alle kan nå at forberede sig
 • Send evt. materiale ud inden mødet – i god tid, så alle kan nå at forberede sig
 • Skriv mødets varighed på dagsordenen, så alle ved, hvor lang tid mødet varer. Måske skal hvert punkt have en varighed. Begræns mødets varighed så meget som muligt.