Skimmelsvamp

Er der sammenhæng mellem tidlig død og skimmelsvamp?

Svamp 1

Nogle tror det. Men nej. Der er ikke sammenhæng mellem tidlig død og skimmelsvamp.

 

Men skimmelsvampen kan være årsag til irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Derfor ønsker vi ikke, at den vokser, hvor vi er som fx i vores hjem og på vores arbejdsplads.

Skimmelsvampen er i virkeligheden overalt i naturen, og derfor er det umuligt at få et skimmelfrit miljø. Men vi kan sørge for, at den ikke får vækstvilkår og dermed ikke begynder at vokse og bliver dyrket.

Det kan vi gøre ved at sikre os, at skimmelsvampen ikke får vand. Derfor kan du med fordel følge CRECEAs gode råd til forebyggelse af skimmelsvamp:

 • Undgå vandindtrængning og hold øje med utætheder
  Tjek at taget er tæt, at der ikke revner og buler i tagpap, at der ikke er løse tagsten
  Hold øje med revner i murværk og fuger
  Tjek at tagrender, nedløbsrør og udluftningsriste er rene
  Tjek at dræn, kloakker og afløb er rene og fungerer
 • Sørg for god ventilation
  Undersøg om ventilationsanlægget fungerer, som det skal, og om alle udsugningsventiler, riste og rør er rene og fri for skidt og støv
  Undersøg om der er dug på ruderne eller kondensvand på fliser og kolde vægge
 • Undgå uhensigtsmæssig adfærd
  Man må ikke lade være med at ventilere, fordi det trækker, ventilation er nødvendig
 • Brug øjnene
  Se efter fugtskjolder og skimmelvækst i tagrum, kældre, krybekældre, i køkken og toiletter, baderum og vaskerum. Se efter om der er skjolder og misfarvede pletter på vægge, lofter og gulve. Bag reoler, opslagstavler og møbler der står op ad ydervægge. Under gulvbelægning.
 • Brug næsen
  Læg mærke til om der lugter muggent. Lugt i skabe, paneler, ved stikkontakter og rørgennemføringer – her kan man måske opdage skjult skimmelvækst.